Στο Δημοτικό Θέατρο o «ΚΕΦΑΛΟΣ»
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο
Πολιτική
23/11/2018 | 21:24

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 24η τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  την  28η Noεμβρίου   2018  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  18:00 π.μ   προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΕΙΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης

2. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

3. Έγκριση 14ης αναμόρφωσης-τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2018 (αρ. 325/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4. Eκμίσθωση  δημοτικών ακινήτων Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

5. Διαγραφές βεβαιωμένων ποσών

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

6. Τροποποίηση της αριθμ. 92/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣ: ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης αυτής με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Παλικής.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

8. Έγκριση επιχορήγησης Φιλαρμονικής Σχολής Πάλλης

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

9. Μεταβίβαση αρμοδιότητας λήψεως απόφασης για εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων προϋπολογισμού από το Δ.Σ στην Οικονομική Επιτροπή  

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10. Αλλαγή χρηματοδότησης του έργου «Ανάπλαση πεζόδρομου Διον. Λαυράγκα πόλεως Αργοστολίου»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

11. Έγκριση εκτέλεσης και αποδοχή πίστωσης των έργων με τίτλο: 

α) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΔΙΟΝ. ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»π/υ 138.000,00 € με ΚΕ2018ΕΠ02200005.

β) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» π/υ 900.000,00 € με ΚΕ2018ΕΠ02200006.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

12. Εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

13. Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Δήμου Κεφ/νιάς με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης μηχανημάτων έργου βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996» και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου Κεφ/νιάς με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση του οργάνου παρακολούθησης.

 ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

     14. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου ανάθεσης τους με τίτλο:

α) «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2019»

β) Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Κεφαλονιάς έτους 2019» 

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

15. Αίτημα για παραχώρηση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στον Δήμο Κεφ/νιάς για επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων tennis.

ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

16. Σύνταξη φακέλου έργου  και καθορισμός τρόπου ανάθεσης για την  μελέτη:

«Διάνοιξη δρόμων στην περιοχή ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΑ ΝΥΦΙΟΥ Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

17. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου «Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε Ελειού- Πρόννων» αναδόχου Γεώργιος Βαγγελάτος Ε.Δ.Ε.

 ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

18. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε (τακτοποιητικός) του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ», Αναδόχου Εταιρίας P &C DEVELOPMENT S.A με κωδικό ΟΠΣ 5000113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

ΕΙΣ: Πρόεδρος κ.  Δ. Λυκούδης

19. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου ανάθεσης των έργων  με τίτλο: 

α)«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΜΑΛΩΝ»

β) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

γ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΟΡΔΟΥ ΚΑΙ ΛΑΙΔΗΣ ΠΙΚ. ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΚΑΤΩΝ Δ.Ε ΟΜΑΛΩΝ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

20. Λήψη απόφασης για κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου ιδιοκτησίας οικογενείας Παζαρλή στο Ληξούρι.  

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

21. Έγκριση κοπής δένδρων σε τάφρο απορροής όμβριων υδάτων στην ΒΙΠΕ Αργοστολίου (αρ. 58/2018 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

22. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για ένα (1) ειδικά κατασκευασμένο τραπέζι εντός Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

23. Ανάθεση συλλογής-αποκομιδής-διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) στον Δήμο Κεφαλλονιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

24. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων με τίτλο.

α) «ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ».

β) «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

γ)«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».

δ)«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ».

ε)«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΡΛΑΤΩΝ»

στ)«ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ».

  ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

25. Παραχώρηση χρήσης χώρων του Δημοτικού Σχολείου Διλινάτων στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και επιμορφωτικών σχολικών δραστηριοτήτων

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

26. Παραχώρηση χρήσης σχολικής αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Χιονάτων στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δ.Σ. Χιονάτων

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

27. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας Δήμου Κεφαλλονιάς και Συλλόγου για την υλοποίηση του έργου «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κεφ/νιάς» στα πλαίσια της Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014 – 2020

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

28. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση τιμητικής πλάκας στην Τοπική Κοινότητα Δαυγάτων.(αρ.. 57/2018 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

 

                                                                                               
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia