09/04/2021 11:02
 Με την υπ’ αριθ. Οίκ.26498/6678/ 08.04.2021 με ΑΔΑΜ: 21PROC008432009 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής...
07/04/2021 15:36
Από το 1950 που τέθηκε σε ισχύ η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε συγκεκριμένα...
06/04/2021 14:42
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για...
05/04/2021 10:47
Με την υπ’ αριθμ. 47458ΕΞ2020/15.05.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έγινε καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών...
04/04/2021 20:48
Αύριο το πρωί η κυβέρνηση ανακοινώνει επιπλέον μέτρο που θα αφορά τις επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, που θα παραμείνουν...
02/04/2021 10:50
Όσοι τυγχάνουν  ιδιοκτήτες όμορων με τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής και επιθυμούν να συνάψουν συμβάσεις παραχώρησης...
01/04/2021 16:06
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης με θέμα τα προβλήματα των...
31/03/2021 10:51
Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την υλοποίηση δύο νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης πραγματοποιεί ο ΣΕΒΕ, την Τετάρτη 31  Μαρτίου...
30/03/2021 09:42
Του Παναγή Ι. Σιμωτά, Συνταξιούχου Οικονομολόγου Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών. ΜΕ ΧΑΡΑ  και ικανοποίηση μεγάλη, θα έβλεπα την υλοποίηση κάποιων εξ'...