Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται
ΚΕΠ Κεφαλονιάς: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλό εισόδημα
15/09/2017 | 16:37

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών παραλαμβάνουν από την 1η Σεπτεμβρίου  Αιτήσεις και Δικαιολογητικά για τους δικαιούχους Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών με χαμηλό ΣΥΝΟΛΙΚΟ εισόδημα.

 

Δικαιούχοι:

Είναι Οικογένειες*, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, (συνολικό ή τεκμαρτό) δεν υπερβαίνει το ποσόν των 3.000 ευρώ (600 ευρώ ενίσχυση) ή κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ (ενίσχυση 300 ευρώ).

 

Απαιτούμενα  Δικαιολογητικά:

 

  • Βεβαίωση Δημάρχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του δικαιούχου σε συγκεκριμένη περιοχή (εκδίδεται από την οικεία Δημοτική Ενότητα),

 

  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του Οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση ( φετινό εκκαθαριστικό 2017 για εισοδήματα του 2016),

 

  • Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης , έντυπο Ε1, για εισοδήματα έτους 2016,

 

  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας,

 

  • Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

 

Επισημαίνουμε ότι όλες οι Δημοτικές Ενότητες & Κοινότητες του Δήμου Κεφαλλονιάς, είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές ή Μειονεκτικές (το σύνολο του δήμου).

           

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Σπυρονικόλας Σολωμός

 

 

 * ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Τα μεμονωμένα άτομα ΔΕΝ αποτελούν «οικογένεια», απαιτούνται 2 μέλη & άνω.