Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων
Σχετικά με την έγκριση των αδειών υπαλλήλων Δήμου Κεφαλονιάς
15/09/2017 | 17:03

Σχετικά έγκριση αδειών υπαλλήλων Δήμου Κεφαλονιάς. 

Ο σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Κεφαλονιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Ξενία και συζήτησε το θέμα που αφορά το έγγραφο του Δημάρχου σχετικά με την έγκριση των αδειών των υπαλλήλων και κατά πλειοψηφία αποφάσισε τα παρακάτω :

Με το αριθ Πρωτ 28001από 11/09 /2017 έγγραφο του Δήμου Κεφαλονιάς το οποίο διακινήθηκε μόνο ηλεκτρονικά τη Γενική Γραμματέα του Δήμου και στους προϊστάμενους των Οργανικών Μονάδων γίνεται ενημέρωση ότι « Στο εξής οι προβλεπόμενες από τον Νόμο Άδειες των υπαλλήλων θα χορηγούνται μόνο κατόπιν έγγραφης εγκρίσεως του αρμοδίου κατά περίπτωση Α/Δημάρχου ή Εντεταλμένου Συμβούλου και το υπογράφει ο Δήμαρχος ».

Με το έγγραφο του αυτό Δημάρχου παραβιάζεται σαφώς η Νομοθεσία αφού καταργεί την νομικά θεσμοθετημένη υπηρεσιακή ιεραρχία για την διαδικασία χορήγησης των αδειών των εργαζομένων . Είναι γνωστό ο Νόμος ορίζει ότι οι άδειες των εργαζομένων εγκρίνονται και χορηγούνται από τους αρμόδιους Προϊσταμένους οι οποίοι γνωρίζουν και τις ανάγκες των Υπηρεσιών τους. Οι Πολιτικοί Αιρετοί Προϊστάμενοι διοικούν τις Οργανικές Μονάδες δεν εκτελούν τα καθήκοντα των Υπηρεσιών σύμφωνα με την Νομοθεσία ούτε εμπλέκονται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες τους .

Η τήρηση των Νόμων είναι στα πλαίσια του Όρκου των Αιρετών κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και των υπηρετούντων υπαλλήλων αντίστοιχα . Φαινόμενα παρέμβασης των αιρετών , στην λειτουργία των Υπηρεσιών που , δυστυχώς στο Δήμο μας είναι συχνά , δημιουργούν δυσλειτουργία και έριδες αφού δεν καλύπτονται από καμιά Νομοθεσία.

Καταδικάζουμε την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να παρεμβαίνει στις Οργανικές Μονάδες , καλούμε το Δήμαρχο να άρει το έγγραφο που καταρρακώνει την δική του αξιοπιστία και των υπηρεσιών του , αφού η έγγραφη εντολή του αποδυναμώνει – ισοπεδώνει και θέτει θέμα αξιοπιστίας της λειτουργικότητας των Υπηρεσιών και ζητά εγγράφως να εγκρίνουν τις θεσμοθετημένες άδειες των υπηρετούντων υπαλλήλων υποκαθιστώντας τους υπηρεσιακούς προϊστάμενους , το τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού και γενικότερα τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών λόγω αρμοδιότητας.

Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο γραφείο Δημάρχου οφείλουν να προασπίζονται και να προστατεύουν το κύρος του Δημάρχου και να αποτρέπουν την αποστολή τέτοιων «διατακτικών εγγράφων».

Ζητάμε από τους συναδέλφους Προϊσταμένους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων , να υπερασπιστούν το κύρος των υπηρεσιών τους και να συνεχίσουν την χορήγηση των αδειών σύμφωνα με την Νομοθεσία .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Μικελάτος Σταματούλα Τσιμάρα