Δήμος Σάμης: Μητρώο Ιδιοκτητών Οχημάτων-Μηχανημάτων Έργου-Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πολιτική
18/12/2020 | 13:46

O Δήμαρχος Σάμης, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σάμης, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/12/2021, με διάθεση μηχανημάτων/οχημάτων/μέσων και ειδικότερα στη χωρική επικράτεια του Δήμου Σάμης, όταν αυτό απαιτηθεί, καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να υποβάλλουν προς το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Η/Μ, Συγκοινωνιών, Κτηματολογίου και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σάμης αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με την πρόσκληση και τα έντυπα που διατίθενται παρακάτω.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την 31/12/2020 και μπορεί είτε να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: dimos@sami.gov.gr ή ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Δήμος Σάμης, Δημαρχείο Σάμης, Ι. Μεταξά 31, Σάμη, Τ.Κ. 28080 είτε να κατατεθεί αυτοπροσώπως στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Σάμης στο Δημαρχείο.

https://sami.gov.gr/mitrwo-mixanimatwn-2021

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ