Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου
Πολιτική
18/12/2020 | 13:31

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 35η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) την 23η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30  προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα:

 1. «Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ληξουρίου και της ΕΔΑΚΙ Α.Ε. Ο.Τ.Α. για το έτος 2021»

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

 1. «Έγκριση 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ.έτους 2020(αρ.211/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. «Καθορισμός τελών των κοιμητηρίων Δήμου Ληξουρίου έτους 2021».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. «Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2021(ανταποδοτικά τέλη).(αρ.193/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)».

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

 1. «Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2021(αρ.194/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)».

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

 1. «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2021(άρθρο 221, παρ.11β του Ν.4412/2016).

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

 1. «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2021(άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016)»

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

 1. «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2021(άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016)».

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

 1. «Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου»

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

 1. «Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.(αρ.365/2020 απόφαση Δ.Σ ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ)»

Εισηγητής : κ.Δήμαρχος

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 36η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) την 28η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30  προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα:

 1. «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ.έτους 2021(αρ.207/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. «Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Ληξουρίου οικ.έτους 2021 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(Ο.Π.Δ.) Δήμου Ληξουρίου οικ.έτους 2021(αρ.208/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer