Το Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει
Ενημέρωση για τους ντόπιους επαγγελματίες αλιείς
07/11/2016 | 14:52

Το Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι:

  1. Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ):
  2. Οι πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των 10μ, είναι υπόχρεοι υποβολής μηνιαίου δελτίου αλιευτικής παραγωγής.
  3. Οι υπόχρεοι μπορούν να καταχωρούν οι ίδιοι την μηνιαία δήλωση παραγωγής τους, στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας www.alieia.minagric.gr, εφόσον έχουν λάβει κωδικό από την Υπηρεσία μας.
  4. Παρατάθηκε η χρηματοδότηση για προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών VMS & ERS σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. Η παράταση έχει αναδρομική ισχύ, από την 1-7-2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση έως και την 31-01-2017, στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Αλιείας 26713-60643, 26713-60573 και 26713-60572. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ