Η αποδοχή της απόφασης του Π. Σ. από τον Δήμο Κεφαλλονιάς
Την πρόταση Δημητράτου υιοθέτησε η Δημοτική Αρχή για υδρογονάνθρακες -Αντιδράσεις από Θεόφιλο
29/09/2017 | 13:16

Πέρα από τις ανούσιες αντιπαραθέσεις της αρχής στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου υπήρχαν και ουσιαστικά ζητήματα που συζητήθηκαν και τα οποία θα απασχολήσουν στο μέλλον την κοινωνία της Κεφαλλονιάς. Το πιο σημαντικό από αυτά ήταν το θέμα των εξορύξεων υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή της Κεφαλλονιάς.

Οι απόψεις που ακούστηκαν ήταν πολλές και παρά τις όποιες διαφορές, τουλάχιστον υπήρξε η κοινή συνισταμένη της σοβαρότητας του ζητήματος, η οποία όμως στο τέλος δεν φάνηκε τελικά να ενώνει όλες τις δημοτικές παρατάξεις.

Η αποδοχή της απόφασης του Π. Σ. από τον Δήμο Κεφαλλονιάς

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς  μελετώντας την από 17-03-2017 αρ.πρ. οικ. 22146/9025 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού, καθώς και την 79-08/2017 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου, συμφώνησε καταρχάς με την απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου στα εξής πέντε σημεία, τα οποία αναφέρουμε εν περιλήψει:

1.Την ύπαρξη ολοκληρωμένων σχεδίων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ατυχημάτων και των συνεπειών τους , τόσο στο περιβάλλον όσο και στην δρώσα οικονομία (ρητή αναφορά ότι αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου της έρευνας /εκμετάλλευσης η αποζημίωση των ζημιών και η αποκατάσταση τους, αναγκαία η παρουσία Ανεξάρτητης Αρχής για τον έλεγχο εφαρμογής των περιβαλλοντικών και άλλων υποχρεώσεων, θεσμοθέτηση Παρατηρητηρίου της Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, με παροχή οικονομικής και τεχνολογικής στήριξης, με την συμμετοχή της αυτοδιοίκησης των τοπικών επιστημονικών ιδρυμάτων των επιμελητηρίων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων)

  1. Παρά την αναφορά των κειμένων της ΣΜΠΕ στην υψηλή σεισμικότητα της περιοχής, δεν προκύπτει εν τούτοις ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποσόβηση οποιασδήποτε αρνητικής εξέλιξης που να οφείλεται στην σεισμική δράση και στην ύπαρξη πλήθους ρηγμάτων.
  2. Αναγκαία προϋπόθεση για την αρτιότητα και πληρότητα της ΣΠΜΕ αποτελεί η ενσωμάτωση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12/6/2013 για την «ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου»
  3. Είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις ώστε η προβλεπόμενη απόδοση του 5% στην αυτοδιοίκηση να εξασφαλίζεται πραγματικά και να μην ακυρώνεται από «λογιστικού» χαρακτήρα ενέργειες του αναδόχου/ εκμεταλλευτή.
  4. Τέλος κυρίαρχο ζήτημα, όχι μόνο για το ΙΟΝΙΟ, αποτελεί η ύπαρξη και λειτουργία Δημόσιου Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και το έλεγχο εφαρμογής μιας εθνικής πολιτικής επ ωφελεία των πολιτών αυτού του τόπου. Η σημερινή εικόνα ενός φορέα (ΕΔΥΕ) που «φυτοζωεί» χωρίς την απαραίτητη στελέχωση επιστημονική και διοικητική ,δεν συνηγορεί ασφαλώς στην διατύπωση συμπερασμάτων για ευνοϊκή υπέρ του δημοσίου συμφέροντος έκβαση της υπόθεσης «εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα».

Τι πρότεινε επιπλέον η Δημοτική Αρχή

Στα παραπάνω η Δημοτική Αρχή πρόσθεσε κατά γράμμα το εξής: «Το οικόπεδο που αναφέρεται ως Πατραϊκός κόλπος πρόκειται ξεκάθαρα για θαλάσσιο χώρο που αγκαλιάζει τις ακτές της Κεφαλλονιάς, της Ιθάκης και μέρος της Αιτωλοακαρνανίας.

Ερμηνεύοντας το άρθρο 161 του Νόμου 4001/2011 που μιλάει για περιφερειακό φόρο 5%, με πι μικρό και όχι κεφαλαίο, προκύπτει ξεκάθαρα ότι το έσοδο αυτό θα πρέπει να αποδοθεί με γεωγραφικά κριτήρια και όχι με κριτήρια διοικητικής διαίρεσης. Εξάλλου πρόκειται για αντισταθμιστικά οφέλη στις άμεσα πληγόμενες περιοχές, οι οποίες δεν είναι άλλες από την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Ως εκ τούτου τα αντισταθμιστικά οφέλη 5% με νόμο και όχι με ΚΥΑ θα πρέπει να αποδίδονται στους Δήμους που πλήττονται».

Για αυτό άλλωστε, ζήτησε αρνητική γνωμοδότηση σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ), δεδομένου ότι καταρχάς δεν εξασφαλίζει τον Δήμο Κεφαλονιάς περιβαλλοντικά, αλλά και δεν εξασφαλίζεται η ορθή και δίκαιη κατανομή των πόρων από τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα προκύψουν .

Η τοποθέτηση Λυκούδη

Στη συζήτηση και αφού ακούστηκαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που ζήτησαν το λόγο, ο κ. Λυκούδης μίλησε τονίζοντας πως θεωρεί το συγκεκριμένο θέμα το πιο σημαντικό που απασχολεί την κοινωνία μας τώρα, αλλά και στο μέλλον, πέρα από κόμματα και παρατάξεις. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Δημοτική Αρχή δεν είναι αντίθετη στις επενδύσεις και ειδικά σε εκείνες που έχουν να κάνουν με το εθνικό συμφέρον. Όμως, θα είναι αντίθετη στις επενδύσεις που θα επιφέρουν τον κίνδυνο οι επόμενες γενιές να μην μπορούν να «ζήσουν» στον τόπο τους.

Επιπλέον, όπως σχολίασε, η κοινωνία της Κεφαλλονιάς δεν έχει ενεργοποιηθεί δεόντως, αφού  «δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε προσέγγιση μια μελέτης περιβαλλοντικής». Και φυσικά υπάρχει και το ζήτημα της κατανομής των εσόδων, μια κατανομή που η Δημοτική Αρχή επιμένει να είναι χωρική και όχι διοικητική σε επίπεδο περιφέρειας.

Επιβεβαιώνοντας στην ουσία τα λεγόμενά του ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι πέρα από πολιτικές παρατάξεις και «χρώματα» ο κ. Λυκούδης είπε πως η Δημοτική Αρχή αποδέχεται την πρόταση του κ. Δημητράτου (παράταξη «Ριζοσπάστες ξανά») και μάλιστα τον ευχαρίστησε που εμπλούτισε τις όποιες συζητήσεις έχουν γίνει με τις προτάσεις και τις απόψεις του. Η πρότασή του κ. Δημητράτου, πρακτικά εστίασε στο ότι δεν είναι δυνατόν το δημοτικό συμβούλιο να προσεγγίζει επιστημονικά και οικονομικά το ζήτημα γιατί δεν υπάρχει η δέουσα ενημέρωση. Θα ήταν λοιπόν γόνιμο να οριστεί μια ομάδα η οποία θα αναλάβει εντός τριών μηνών να επικοινωνήσει με τους δήμους Ζακύνθου, Ιθάκης, Πάτρας και του ενός δήμου της Αιτωλοακαρνανίας που εμπλέκεται και να οργανώσουν ένα συνέδριο – ημερίδα, όπου θα κληθούν οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας και επιστήμονες του χώρου να εξηγήσουν τι «μέλλει γενέσθαι», ποιες οι συνέπειες για την κοινωνία μας και τις επόμενες γενιές. Τα αποτελέσματα αυτού του συνεδρίου θα έρθουν ξανά στο δημοτικό συμβούλιο για να εξαχθεί και η τελική πολιτική απόφαση του Δήμου. 

Η αντίδραση Μιχαλάτου και οι «αλυσιδωτές» αρνήσεις Μινέτου – Δημητράτου

Ο κ. Λυκούδης πρότεινε στην ομάδα αυτή(τριμέλης) να είναι η κα Γαρμπή από τη συμπολίτευση και οι κύριοι Δημητράτος και Μινέτος από την αντιπολίτευση. Στο σημείο αυτό ο κ. Μιχαλάτος αντέδρασε λέγοντας πως η Δημοτική Αρχή «άργησε» να φέρει το θέμα προς συζήτηση και δεν αποδέχεται την πρότασή της. Ωστόσο, αν θέλει να κάνει το συνέδριο, ας το κάνει. Σε αυτό συμφώνησε και ο κ. Μινέτος, προσθέτοντας πως υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία και η όποια απόφαση του συνεδρίου δεν θα επηρεάσει την κοινή υπουργική απόφαση που αναμένεται σύντομα. Έτσι, υπήρξε άρνηση εκ μέρους της παράταξης του κ. Μιχαλάτου να συμμετέχει στην ομάδα οργάνωσης του συνεδρίου ο κ. Μινέτος, κάτι που επηρέασε τον κ. Δημητράτο που επέμενε να υπάρχει συμμετοχή της μείζονος αντιπολίτευσης για να βρίσκεται κι αυτός στην ομάδα. Τελικώς, δέχτηκε μόνο ο κ. Παρίσης από την αντιπολίτευση να πάρει μέρος στην επιτροπή και τα άλλα δύο μέλη ήταν η κα Γαρμπή και ο κ. Κεκάτος.