Απάντηση στην "Ελληνική Λύση"
Τι απαντάει η Σοφία Ζαχαράκη για τα προβλήματα επαναλειτουργίας των σχολείων της Κεφαλονιάς μετά από ερώτηση Βελόπουλου
Πολιτική
30/10/2020 | 13:08

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 9245/3-9-2020, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Προβλήματα στην επαναλειτουργία των Σχολείων στην Κεφαλονιά», σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Η μέριμνα για τη σχολική στέγη, δηλαδή ο προγραμματισμός, η απόκτηση γης, η μελέτη και η ανέγερση διδακτηρίων κάθε βαθμίδας, τα έργα επισκευών και συντήρησης των υφιστάμενων δομών καθώς και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός Α’ β/θμιας και Β’ β/θμιας Εκπ/σης, εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων με βάση τα άρθρα, 75 παρ. 1, τομέας στ’ του Ν. 3463/2006, (ΦΕΚ 114/τ.Α’)και 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/ τ. Α’). Ως εκ τούτου η χρηματοδότηση για τους παραπάνω λόγους προέρχεται κυρίως από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συντρέχουσα αρμοδιότητα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013, (ΦΕΚ 216/ τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/2013, Διαπιστωτικής Πράξης (ΦΕΚ 2856 /τ. Β’) έχει η Εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ‘’ΚΤΥΠ Α.Ε.’’, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Περαιτέρω, και όσον αφορά τους σεισμούς του 2014, με την υπ’ αριθμ. 182041/Β1/11- 11-2014 (ΑΔΑ: 7ΛΞΖ9-1ΒΗ) Υπουργική Απόφαση διατέθηκε έκτακτη χρηματοδότηση στο Δήμο Κεφαλλονιάς ύψους 320.000,00€, για την ολοκλήρωση των εργασιών

αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν στα σχολικά κτήρια του Δήμου, από τον καταστροφικό σεισμό του Φεβρουαρίου του 2014. Η δαπάνη καλύφθηκε από τις πιστώσεις της ΣΑ Ε544 του έργου 2014ΣΕ54400010 με την ονομασία «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ   -Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β/ΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΣΕΚ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΠΚ 1999ΣΕ04700000)» του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει ενταγμένο έργο στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά σε επισκευές & προμήθειες εξοπλισμού για τις σχολικές μονάδες, στη ΣΑ Ε547 με τα εξής στοιχεία:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΟΥ 31/12/19 ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2020 ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2020ΣΕ54700004

(ΠΚ

2014ΣΕ54400010)

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ, Β/ΒΑΘΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54400010) 660.000,00 0,00 220.000,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2864/23-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, όπως αυτό μας διαβιβάστηκε με το αρ.πρωτ. 4155/24-09-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, το 4ο Δ.Σ. Αργοστολίου και το 2ο Δ.Σ. Ληξουρίου θα βρίσκονται στις σχολικές κτιριακές εγκαταστάσεις τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αφού η αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς του 2014 ολοκληρώνεται.

Το Νηπιαγωγείο Λακήθρας θα επιστρέψει στην έδρα του πολύ σύντομα, αφού έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές από τους σεισμούς του 2014 και απομένει μόνο η διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του.

Το 2ο Νηπιαγωγείο Ληξουρίου βρίσκεται ήδη εδώ και πέντε χρόνια στο σχολικό του κτίριο χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, αφού οι ζημιές αποκαταστάθηκαν αμέσως μετά τους σεισμούς του 2014.

Περαιτέρω, το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Σάμης λειτουργούν κανονικά, ενώ στο Νηπιαγωγείο Ιθάκης αποκαταστάθηκαν οι ζημιές. Το Δημοτικό Σχολείο Σταυρού Ιθάκης λειτουργεί και προτείνεται η μετεγκατάστασή του ή η κατασκευή νέας σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας προτείνεται η κατασκευή δύο νέων Νηπιαγωγείων στην πόλη του Αργοστολίου, καθώς κανένα από τα πέντε Νηπιαγωγεία που λειτουργούν δεν έχει δική του στέγη. Δρομολογείται, ακόμη, η στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου με τη μεταφορά του από προκατασκευασμένες αίθουσες σε κτίριο, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες του από το Δήμο Αργοστολίου.

Επίσης, όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 4472/24-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, όπως αυτό μας διαβιβάστηκε με το ως άνω έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, οι σχολικές μονάδες που αντιμετωπίζουν ακόμη προβλήματα στέγασης από τους σεισμούς του 2014 είναι οι παρακάτω:

  • Το κτιριακό συγκρότημα του Γυμνασίου-ΓΕΛ Ληξουρίου
  • Το κτιριακό συγκρότημα του 2ου-3ου Γυμνασίου Αργοστολίου και του Εσπερινού

Γυμνασίου με Λ.Τ.

  • Ένα τμήμα του ΕΠΑΛ Ληξουρίου (εργαστήρια-μηχανουργείο)
  • Το κτίριο του Γυμνασίου Θέκλης.

Εργασίες επισκευής- αποκατάστασης του σχολικού συγκροτήματος του Γυμνασίου-ΓΕΛ Ληξουρίου ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για
διαμόρφωση πρότασης για ένταξη στο κτιριολογικό πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ. για κατασκευή δύο νέων διδακτηρίων ως εξής: ένα διδακτήριο στο Ληξούρι με στόχο τη στέγαση του ΓΕΛ Ληξουρίου και ένα στο Αργοστόλι με στόχο τη στέγαση ενός εκ των 2ου– 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σοφία Ζαχαράκη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer