Στην Κέρκυρα και την Κεφαλονιά
Τέσσερα νέα έργα μέσω προγραμματικών συμβάσεων ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων
29/07/2018 | 19:03

Το «πράσινο φως» για τη σύναψη σειράς προγραμματικών συμβάσεων με σκοπό  την υλοποίηση τεσσάρων νέων έργων στην Κέρκυρα και την Κεφαλονιά άναψε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων κατά την τακτική συνεδρίασή του την 28η Ιουλίου 2018.

Ειδικότερα εγκρίθηκε η σύναψη των παρακάτω προγραμματικών συμβάσεων:

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ-ΠΕ Κέρκυρας και του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας-Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΚ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», στο χώρο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, όπου στεγάζεται η Π.Υ. Κέρκυρας. Την εισήγηση έκανε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, με όλες τις απαιτούμενες εργασίες καθαιρέσεων, εργασίες δαπέδων, επιχρισμάτων, χρωματισμών, ανακατασκευών και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και εσωτερικών διαμορφώσεων για τη δημιουργία γραφείων και νέων χώρων υγιεινής. Επίσης πρόκειται να κατασκευαστεί πρατήριο υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων της υπηρεσίας. Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 238.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων και βαρύνει το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Η εισήγηση του Περιφερειάρχη εγκρίθηκε ομόφωνα.

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ-ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης και του Αθλητικού Ομίλου «ΒΛΑΧΑΤΑ 21ΑΣ» για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΛΑΧΑΤΑ 21ΑΣ».Η συνολική δαπάνη της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ. Η εισήγηση του Περιφερειάρχη εγκρίθηκε ομόφωνα.

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ-ΠΕ Κέρκυρας και τη Ελληνικής Αστυνομίας για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση γραφειακών χώρων, την  επισκευή και αποκατάσταση ορισμένων υφιστάμενων επιφανειών, την κατασκευή ξύλινης στέγης, κατασκευή χώρων κράτησης και νέων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ώστε το κτίριο να καταστεί λειτουργικό για τη στέγαση των υπηρεσιών του Τμήματος Νότιας Κέρκυρας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 312.708,89 ευρώ και βαρύνει την Ελληνική Αστυνομία κατά το ποσό των 172.708,89 ευρώ και την ΠΙΝ-ΠΕ Κέρκυρας κατά το ποσό των 140.000 ευρώ μέσω της ΣΑΕΠ022 του ΠΔΕ της ΠΙΝ. Η εισήγηση του Περιφερειάρχη ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς καταψήφισαν οι κ.κ. Γουλής και Κορφιάτης.

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». Το έργο, του οποίου την μελέτη εκπόνησε και ήδη διαθέτει το Επιμελητήριο Κέρκυρας, πρόκειται να προταθεί, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 57 της ΕΥΔ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 προς ένταξη για χρηματοδότηση. Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Το συνολικό κόστος ενεργειακής αναβάθμισης  ανέρχεται στο ποσό των   489.478,41 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.Η εισήγηση του Περιφερειάρχη ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς καταψήφισαν οι κ.κ. Γουλής και Κορφιάτης.