Συνεδριάζει το Σάββατο με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων
Πολιτική
08/08/2019 | 18:42

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

 

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού).

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο – 21ης Μαΐου

ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη

 

προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση πρακτικών 15ης , 16ης , 17ης , 18ης, 19ης, 20ης, 21ης, 22ης, 23ης

Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, έτους 2018.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού – Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ.

Διονύσιος Στραβοράβδης.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού – Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ.

Διονύσιος Στραβοράβδης.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού – Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ.

Διονύσιος Στραβοράβδης.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το B’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ.

Διονύσιος Στραβοράβδης.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Τροποποίηση της υπ’ αρ. 142-13/27-07-2019 απόφασης Περιφερειακού

Συμβουλίου ως προς τον τίτλο του έργου, ο οποίος είναι «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ».

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Συμβάσεως για εκκίνηση των διαδικασιών

αναθέσεως της Τεχν. Βοήθειας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχν. Βοήθειας στην αποκατάσταση πέντε

(5) διατηρητέων εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου-Δραγάνου-Κομηλιού» προϋπ. 73.800,00

Ευρώ.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

 

ΘΕΜΑ 8ο : 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΙΝ Οικονομικού έτους 2019, (για την Π.Ε.

Λευκάδας).

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ.

Διονύσιος Στραβοράβδης.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Ορθή Επανάληψη Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης για το έργο

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προυπ. 460.000,00 €.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Αίτημα προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εργαζομένων της

Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ:

« Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και

Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης ( Α΄ κύκλος – Δημόσια Πρόσκληση Νο

8/2018)».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

 

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρήστος Μωραΐτης

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer