Με τηλεδιάσκεψη
Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ληξουρίου
Πολιτική
12/11/2020 | 13:26

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 30η κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού ΣυμβουλίουΔήμου Ληξουρίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30-03-2020 Τ.Α), (εγκ.163/33282/29-05-2020) δια περιφοράς  την 13η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30  προκειμένου να συζητηθεί  τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.     Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή και Υπολόγου Καταχωρητή των Λογαριασμών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. (Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων)

Εισηγητής: Δήμαρχος

2.   Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Εισηγητής: Δήμαρχος

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα επειδή θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου και λόγω αποκλειστικών προθεσμιών.

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ