Μέσω τηλεδιάσκεψης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου
12/11/2020 | 15:15

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη  των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764  ( ΑΔΑ : Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 35ηΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  με τηλεδιάσκεψη την     16η Νοεμβρίου  2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα   16:00, σύμφωνα  με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας,  προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:

 • Ενημέρωση για απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου σχετικά  με δωρεά συλλογής έργων Γερασίμου Σκλάβου και λήψη απόφασης για Ονοματοδοσία κτηρίου   ίδρυση πρώην Τράπεζας της Ελλάδος .

Εισηγητές :

– Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός .

– Γενικός Γραμματέας Δήμου Αργοστολίου Νικόλαος Φραντζής .

 

 • Έγκριση της αριθ 228/ 20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με «17η αναμόρφωση Προϋπολογισμού  Οικονομικού Έτους 2020 Δ. Αργοστολίου.

Εισήγηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών .

 

 • Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στον Οικισμό Καρδακάτα.»

Εισήγηση:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

 • Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση Αγροτικής  Οδού προς παραλία Κουμαριάς ΤΚ Θηναίας Δ.Ε  Αργοστολίου .

Εισήγηση:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

 • Έγκριση και αποδοχή Μελέτης «Προμήθειας – Εγκατάστασης προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα & εξοπλισμού στίβου Δημοτικού Σταδίου Αργοστολίου “Ανδρέας Βεργωτής».
 • Εισήγηση:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

 • Έγκριση και αποδοχή Μελέτης έργου :«Αποκατάσταση Ζημιών  των Οδικών Υποδομών  & των  Συνοδών  τους  Υδραυλικών  Έργων του  Δήμου Αργοστολίου , Περιφερειακής  Ενότητας  Κεφαλονιάς , που επλήγη  από την φυσική καταστροφή της 18ης & 19ης  Σεπτεμβρίου  »

Εισήγηση:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

 • Έγκριση  Πρωτόκολλου Προσωρινής – Οριστικής  Παραλαβής  έργου Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής» Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα .      Εισήγηση:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

 • Σχετικά με  παραχώρηση χρήσης σχολικών αιθουσών ΓΕΛ Πάστρας .
 • Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γ. Τσιλιμιδός

 

 • Σχετικά με προσθήκη Αιθουσών  Διδασκαλίας  στο  Κέντρο δια Βίου  Μάθησης του Δήμου Αργοστολίου.
 •  Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

 

 • Παραχώρηση χώρου στην εθελόντρια κτηνίατρο Platisa Maja για την πραγματοποίηση στειρώσεων και σήμανσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (γατών).

Εισήγηση : Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης.

 

 • Σχετικά με λειτουργία Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου Αργοστολίου.

Εισηγητές  :

– Πρόεδρος Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου  Αργοστολίου  Άννα Ζαπάντη.

– Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας Διονύσιο Μινέτο .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ