Με 18 θέματα
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο
Πολιτική
10/02/2018 | 10:09
     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις   12 Φεβρουαρίου   2018   ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  18:00    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1)    Έγκριση επιπλέον αμοιβής δικηγορικού γραφείου, ΚΑΤΣΙΚΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διάθεση πίστωσης

2)                ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

3)

2) Έγκριση διάθεσης πιστώσεων μεταφερόμενων υπολοίπων από την χρήση 2017

          ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

3)  Ορισμός υπολόγου για το έργο: «Συντήρηση – Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Κεφ/νιάς» με Κ.Ε. 2017 ΕΠ 2200004 συνολικού π/υ 1.000.000,00 ευρώ.

            ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

 

4)  Έγκριση αναγκαιότητας για την ανάθεση υπηρεσιών φροντίδας καθαρισμού στα κτήρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφ/νιάς σε ιδιώτη για το έτος 2018.

             ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

 

5)  Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία ΄΄ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ΄΄ (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ)με την ιδιότητα του δημότη, λόγω παραίτησης.

              ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

 

6)   Καθορισμός ανταλλάγματος και διάρκειας για απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας Δήμου Κεφ/νιάς

           ΕΙΣ: Δ.Σ. κ. Ν. Παπαδάτος

 

7)   Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφ/νιάς

5)               ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 

8)  Αναγνώριση αγροτικών οδών προϋφιστάμενων του έτους 1923 εκτός ορίων οικισμού Λουρδάτων Δήμου Κεφ/νιάς (αριθμ. 13/2018 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)

           ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 

9)  Αναγνώριση αγροτικής οδού  προϋφιστάμενης του έτους 1923 εκτός ορίων οικισμού Βαλεριάνου  Δήμου Κεφ/νιάς (αριθμ. 12/2018 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)

           ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 

10) Έγκριση της αριθμ. 6/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετική με απαγόρευση στάθμευσης και τοποθέτηση προστατευτικού μεταλλικού εμποδίου και οδικής σήμανσης έμπροσθεν των σκαλοπατιών τμήματος της οδού Αθανασίου Σκιαδά στο Αργοστόλι

         ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 

11) Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης Α.μεΑ. στην οδό Κοντομίχαλου & Βύρωνος 27 στο Αργοστόλι

           ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 

12) Έγκριση της αριθμ. 11/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης Α.μεΑ. επί της οδού Ιακωβάτου 11 στο Αργοστόλι

          ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 

13) Έγκριση της αριθμ. 7/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για την κοπή δέντρων (πεύκων) εντός του Δημοτικού Σχολείου Σκάλας

           ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 

14) Έγκριση της αριθμ. 8/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για την κοπή δέντρου (ιτιάς – κλαίουσας) στον οικισμό Αγίας Ευφημίας

          ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 

15) Έγκριση της αριθμ. 9/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για την αλλαγή οχήματος και ανανέωση χρονικής ισχύος θέσης στάθμευσης Α.μεΑ. στην οδό Ιθάκης 9 στο Αργοστόλι

          ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 

16) Έγκριση της αριθμ. 10/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για την αλλαγή οχήματος και ανανέωση χρονικής ισχύος θέσης στάθμευσης Α.μεΑ. στην απέναντι πλευρά της οδού Ανδρέα Μεταξά 8 στο Αργοστόλι

          ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 

17) Ορισμός  Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»

           ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 

18) Αιτήσεις

 

 

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                   ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ 

 

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer