Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου
Πολιτική
20/11/2020 | 16:03

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 31η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020

(Α΄76) και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 7/11/2020 έως 30/11/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6/11/2020(Β΄4899) την 24η  Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα:

  1. «Έγκριση 14ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Ληξουρίου (αρ.179/ 2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. «Έγκριση 15ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Ληξουρίου (αρ. 181/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. «Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Ληξουρίου έτους 2020 (αρ. 4/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής) »

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. «Έγκριση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Ληξουρίου έτους 2021»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. «Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. «Ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή έργου για την πράξη με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» με Κ. MIS 5050746 που εντάχθηκε στο πρόγραμμα την 6/6/2020»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. «Αποδοχή εκτέλεσης του έργου ΣΑΕΠ022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» ΚΕ2018ΕΠ02200006»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. «Έγκριση σύναψης νέας σύμβασης Δήμου Ληξουρίου με Ο.Α.Ε.Δ. για το έτος 2021 (01-01-2021 έως 31-12-2021). »

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer