Συνεδριάζει η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου
Τουρισμός
26/10/2021 | 11:52

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στην υπ΄ αριθμ. ΔΙα/ΓΠ. οικ. 52666/27-08-2021 ΦΕΚ Β 3958 ) Κοινή Υπουργική όπως συμμετέχετε την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00 στην 7Η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, Προβολής & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Αργοστολίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» λαμβανομένου υπόψη τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530 ( ΑΔΑ : ΩΚΦΥ46ΜΤΛ6Ι2Ε) 13/09/21 και την αριθ 642 / 69471 24/09/21 με (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός Τουριστική Σεζόν .
Εισηγητής: Κουρκουμέλης Νικόλαος – Πρόεδρος Επιτροπής

2. Απολογισμός συμμετοχής στην έκθεση γενικού τουρισμού IFTM – TOP RESA
Εισηγητής: Emmanuelle Sinagra – Μέλος Τουριστικής Επιτροπής

3. Προετοιμασία συμμετοχής στην έκθεση γενικού τουρισμού WTM.
Εισηγητής: Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης

Δικαίωμα συμμετοχής με φυσική παρουσία έχουν οι πλήρως εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους και το σχετικό αποδεικτικό.
Τα μέλη που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ