Πρόσφατες αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
04/12/2020 | 07:58

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Η απόφαση αποστολής αυτής της επιστολής μου οφείλεται στις πρόσφατες αποφάσεις  του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in-situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της χλωρίδας των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς – Ιθάκης”.

Στον διαγωνισμό αυτόν έλαβαν μέρος η ερευνητική ομάδα βοτανικών εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών (όλοι ειδικοί στα ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα είδη χλωρίδας), καθώς και η ομάδα της Εταιρείας NCC (όλων ειδικών στην μελέτη διατροφής, δακτυλίωσης των πουλιών, αποβλήτων  κ.λπ.).

Τελικώς, η μελέτη ανατέθηκε στην εν λόγω Εταιρεία NCC.

Οι δύο σχετικές ενστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών επί της ληφθείσας απόφασης απορρίφθηκαν!

Κατόπιν των ανωτέρων, και έχοντας διατελέσει η ίδια επί 13 χρόνια (2006-2019) Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, και διαθέτοντας την σχετική γνώση και εμπειρία, απέστειλα την επισυναπτόμενη επιστολή διαμαρτυρίας προς το Δ.Σ. του Φορέα για την ληφθείσα απόφασή τους.

Η απάντηση στην επιστολή μου από τον Πρόεδρο του Φορέα υπήρξε απαξιωτική και ως εκ τούτου ιδιαιτέρως προσβλητική.

Μετά τα ανωτέρω, σας συναποστέλλω αντίγραφο της αναφερθείσας επιστολής μου με την πρόθεση, εάν το θεωρήσετε χρήσιμο, να την δημοσιεύσετε προς ενημέρωση της σεβαστής κεφαλληνιακής κοινωνίας για τον σημερινό τρόπο λειτουργίας του Φορέα του Αίνου.

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων και είμαι στην διάθεσή σας για ότι περεταίρω χρειασθεί.

Με τιμή,

 

Γεωργία Καμάρη

Ομότιμη Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών,

Τακτικό Μέλος & Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας,

και τέως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου