Ποζίδης Παν: Έκτακτη συνεδρίαση Περιφερειακουύ Συμβουλίου 
24/09/2020 | 08:08

Προς τον κ. πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

“Αίτημα διεξαγωγής συζήτησης”

Κύριε πρόεδρε,
Σας γνωρίζω ότι συνυπογράφω το αίτημα που υποβλήθηκε από την περιφερειακή παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση, για την άμεση σύγκληση του οργάνου, σε εφαρμογή του άρθρου 167 παρ.3 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για τη συζήτηση του θέματος:
«Αποτίμηση της κατάστασης μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν στα νησιά μας από το πέρασμα του κυκλώνα «Ιανού» – Αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών – Άμεση αποζημίωση των πληγέντων».

Ο περιφερειακός σύμβουλος