Περιφέρεια: Άδειες νέας φύτευσης αμπελώνων έτους 2020
Οικολογία
21/04/2020 | 16:00

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Αρ.866/86629/18-3-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1422/Β/15-4-2020) όσοι επιθυμούν να αιτηθούν ΑΔΕΙΑ ΝΕΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ  ΑΜΠΕΛΩΝΑ με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 10η Απριλίου μέχρι και την 10η Μαΐου 2020.

Η  ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.

Σε περίπτωση που η συνολική έκταση των επιλέξιμων αιτήσεων υπερβαίνει τη διαθέσιμη προς χορήγηση έκταση, τότε η χορήγηση πραγματοποιείται σε επίπεδο οκτώ (8) περιφερειών σύμφωνα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για την κάθε μία από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ .

Τα Κριτήρια Προτεραιότητας  και  η βαθμολογία τους  που αφορούν την ΠΙΝ αναφέρονται στην 7η περιφέρεια και  είναι τα εξής:

Α. Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι) (3 βαθμοί)

Β. Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος  i) βιολογικοί αμπελώνες ii) αμπελώνες με σύστημα  ολοκληρωμένης  διαχείρισης (1 βαθμός)

Γ. Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς i) περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μ ii) μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους (1 βαθμός)

Δ. Εκτάσεις που προορίζονται  για νέα φύτευση στο πλαίσιο της  διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων i) Η αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντος είναι ίση ή μεγαλύτερη των  3στρ.  έως  και 30 στρ (2,45 βαθμοί)  ii) Η αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντος είναι μεγαλύτερη των 30  στρ.(3,5 βαθμοί )

Ε.   Προηγούμενη συμπεριφορά παραγωγού (1,5 βαθμός)

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. (Ταυτότητα, εκκαθαριστικό, δικαιολογητικά κατοχής της έκτασης ή ενοικιαστήρια διάρκειας τουλάχιστον για επτά έτη).

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του

Οι άδειες νέας φυτεύσεις ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησης τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer