Συνεδριάζει το ΔΣ της ΠΕΔΙΝ
Πολιτική
04/06/2021 | 12:44

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence), τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. α) Κανονισμός λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΔ-ΙΝ – Κώδικας Πολιτικής Δεοντολογίας

β) Στρατηγικός Σχεδιασμός για την οδοποιΐα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

γ) Ναυαγοσωστική κάλυψη

Εισηγητής: Γιώργος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

 

 1. α) Πορεία ΕΣΠΑ-Προτάσεις

β) Ελεύθερη η επίσκεψη των τουριστών Κρουαζιέρας

Εισηγητής: Γιώργος Καλούδης Δημοτικός Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας &

Διαποντίων Νήσων, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση Πρακτικού Πραγματογνωμοσύνης για την άρση κυκλοφορίας οχήματος ΚΗΥ3808 Παραρτήματος Ζακύνθου της ΠΕΔ-ΙΝ
  Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συνέκδοση Πρακτικών Επιστημονικού Συνεδρίου “Εδώ από όπου ξεκίνησαν όλα: Μαγεμένος 1807” με το Δήμο Λευκάδας και το Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας.
  Εισηγητής: Καλός Χαράλαμπος, Δήμαρχος Λευκάδας

 

 1. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπών
  α) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπ.αριθμ. 559-20.04.2021 Πρόσκληση του Έργου «CULTURALION» στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  β) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπ.αριθμ. 560-20.04.2021 Πρόσκληση του Έργου «CULTURALION» στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  γ) Έγκριση 1ου Πρακτικού Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ.αριθμ. 228-03.02.2020 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης εργαζομένων των Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και σε θέματα Οργάνωσης και Μηχανοργάνωσης των Υπηρεσιών των Δήμων

 Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης

                      της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
  α) 4PLUS – INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
  β) CRAFT LAB – INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
  γ) CULTURALION – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά «2014-2020»
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. 12. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. 13. Λοιπά θέματα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ