Κατεπείγουσα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αργοστολίου
Πολιτική
04/06/2021 | 15:25

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη  των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764  ( ΑΔΑ : Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 16η Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  με τηλεδιάσκεψη την     7η Ιουνίου 2021  ημέρα Δευτέρα     και ώρα   11:00, σύμφωνα  με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας,  προκειμένου να συζητηθεί    το παρακάτω  μοναδικό θέμα  της  ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για ειδική ποσόστωση στους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων  της Κεφαλονιάς , λόγω των συνεπειών του Ιανού .

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος  Τσιλιμιδός

 Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω των επικείμενων αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας για έκτακτες παρόμοιες περιπτώσεις.

    

  Πίνακας  αποδεκτών

 1. Βουλευτή Κεφ/νιάς-Ιθάκης Καππάτο Παναγή,
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νιάς Τραυλό Σταύρο,
 3. Γενικό Γραμματέα Δήμου Αργοστολίου Νικόλαο Φραντζή
 4. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε Κεφ/νιάς,
 5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7. Νομική Υπηρεσίας
 8. Προέδρους Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Αργοστολίου,
 9. Προέδρους Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αργοστολίου,
 10. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Αργοστολίου,
 • . Τοπικά Μ.Μ.Ε.
 • . Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

 • Ιστοσελίδα Δήμου,
 • Πίνακα Ανακοινώσεων Δήμου.

 

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ