Ώστε να διασφαλιστεί το σύνολο των συμφερόντων του από τη Διαθήκη
Παραιτήθηκε ο Δήμος Κεφαλονιάς απ’το Δικόγραφο για τη διαθήκη Τυπάλδου
Κοινωνία
26/09/2017 | 08:29

Παραιτήθηκε ο Δήμος Κεφαλονιάς από το δικόγραφο που είχε καταθέσει για την προχθεσινή δίκη στο Εφετείο Πατρών για τη Διαθήκη Τυπάλδου και τώρα πρόκειται να προβεί σε νέες δικαστικές ενέργειες.

Το νομικό Επιτελείο του Δήμου έκρινε ότι επιβάλλεται αλλαγή της νομικής στρατηγικής, ώστε να διασφαλιστεί το σύνολο των συμφερόντων του από τη Διαθήκη.

Ετσι δικαιώνεται η εφημερίδα μας που ζητάει διασφάλιση του 83,28% των μετοχών της Α.Ε. «Σικυών Μπητς» του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος στο Ξυλόκαστρο.

Επίσης, η παρέμβαση του Ιωάννη Τυπάλδου στην προχθεσινή δίκη δεν συζητήθηκε και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Πριν τη προχθεσινή δίκη, ο δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης, στις 19/9 εξέδωσε σχετικά την ακόλουθη Απόφαση:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. ∆/νση:

Παν. Βαλλιάνου 7

Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Αργοστόλι 19 Σεπτεμβρίου

2017 Αριθμ. Πρωτ.:-29088-

Αριθμ. Απόφασης: -500-

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 58 παρ. 2 του ν.3852/2010,

2) Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιβ) του ν.3852/2010,

3) Την από 23.09.2016 και με αριθμό κατάθεσης 48/ 2016 αίτηση του άρθρου 10 του Ν. 4182/2013 η οποία πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Εφετείου Πατρών κατά την δικάσιμο της 21 Σεπτεμβρίου 2017,

4) Την με αριθμό πρωτοκόλλου: 29069 / 19.09.2017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α) παρέχουμε την εντολή στην επί παγία αντιμισθία πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Νίκη Χριστοφοράτου να προβεί σε κατάθεση δήλωσης παραίτησης ενώπιον του Εφετείου Πατρών από το δικόγραφο της από 23-09-2016 (αρ. κατ. 48/2016) αίτησης του άρθρου 10 του Ν. 4182/2013 και β) παρέχουμε την εντολή – πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους 1) Κωνσταντίνο Πετούμενο (ΑΜΔΣΑ 37330), 2) Δημήτριο Μηχιώτη (ΑΜΔΣΑ 33810) και 3) Αναστασία Ρήγα (ΑΜΔΣΑ 34491) όπως είτε από κοινού είτε χωριστά παραστούν κατά την δικάσιμο της 21.09.2017 ενώπιον του Εφετείου Πατρών και εκπροσωπήσουν τον Δήμο Κεφαλονιάς κατά την εκδίκαση της από 15.03.2017 και με αριθμό κατάθεσης 18/2017 κύριας παρέμβασης του Ιωάννη Τυπάλδου (σε περίπτωση που αυτή συζητηθεί) κατά του Δήμου Κεφαλλονιάς ο οποίος εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, οδός Παναγή Βαλλιάνου αριθ. 7 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο αυτού.

Η παρούσα απόφαση θα σταλεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010.

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

Αλέξανδρος Παρίσης

* Στη φωτογραφία ο αείμνηστος Τυπάλδος με τη σύζυγό του Σουζάνα.

Πηγή: εφημερίδα Ημερήσιος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer