Προσδοκία του Δήμου είναι να λειτουργήσει πλήρως τουριστική επιχείρηση, ώστε να ανταποκρίνεται στη πολιτιστική κληρονομιά και αισθητική του περιβάλλοντα χώρου.
Ο Δήμος αξιοποιεί ακίνητο στο Φισκάρδο, το εκμισθώνει για 40 έτη για τουριστικούς σκοπούς!
Πρωτοσέλιδα
03/05/2017 | 13:13

Η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας πολλές φορές μας απασχολεί, αφού στις δύσκολες δημοσιονομικές εποχές που διανύουμε το ζητούμενο είναι να δημιουργούμε έσοδα. Στο σκεπτικό αυτό φαίνεται ότι κινείται και ο Δήμος Κεφαλλονιάς και στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κα Σοφία Γαρμπή, εισηγήθηκε το θέμα της εκμίσθωση ακινήτου στον Φισκάρδο  (πρώην ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ Α.Ε.) με μακροχρόνια μίσθωση.

Ο Δήμος Κεφαλονιάς έχει στην πλήρη κατοχή του, στον παραδοσιακό οικισμό Φισκάρδου της Δ.Ε. Ερίσου διώροφο ακίνητο  εμβαδού 476,30 τ.μ., το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ Α.Ε. χωρίς αντάλλαγμα και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Ερίσου. 

Ο Δήμος μπορεί να το αξιοποιήσει με μακροχρόνια εκμίσθωση για τουριστικούς σκοπούς με σκοπό την ανακαίνιση, αναβάθμιση, εκμετάλλευση και αξιοποίησή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορεί  να εκμισθώσει το εν λόγω ακίνητο, προκειμένου να λειτουργήσει είτε ως ξενοδοχειακή μονάδα είτε ως οποιασδήποτε άλλης μορφής τουριστική επιχείρηση και να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και προβολής του νησιού, υποστηρίζοντας παράλληλα το τουριστικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου.

Προσδοκία του Δήμου είναι, κατόπιν επενδυτικών παρεμβάσεων που επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν, να λειτουργήσει πλήρως τουριστική επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, τηρούσα τους κανόνες του υπάρχοντος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ώστε να ανταποκρίνεται στη πολιτιστική κληρονομιά και αισθητική του περιβάλλοντα χώρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου έχει ήδη ζητηθεί η γνώμη της Τοπικής Κοινότητας Φισκάρδου, σύμφωνα με την οποία το Τοπικό Συμβούλιο συμφωνεί στην αξιοποίηση του ακινήτου για τουριστικούς σκοπούς υπό τον όρο πριν γίνει η παραχώρηση στον επενδυτή να κοινοποιηθούν στην Τοπική Κοινότητα Φισκάρδου τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια, καθώς σκοπός της Κοινότητας είναι να διατηρηθεί ο εξωτερικός αρχιτεκτονικός παραδοσιακός χαρακτήρας του κτιρίου ως προϋπήρχε πριν τους σεισμούς. Για το λόγο αυτό στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο βρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Φισκάρδου, κ. Πολυχρόνης Δενδρινός, ο οποίος πρότεινε η χρονική διάρκεια της μίσθωσης να είναι για 40 έτη με δυνατότητα παράτασης για 5 έτη επιπλέον. Η αρχική πρόταση, μέσω της κας Γαρμπή, ήταν για 35 έτη και δυνατότητα παράτασης για πέντε 5 επιπλέον έτη, όμως υιοθετήθηκε(Συμπολίτευση και μέρος της Αντιπολίτευσης) η πρόταση του κ. Δενδρινού και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Η τελική πρόταση λοιπόν που κλήθηκε το δημοτικό συμβούλιο να ψηφίσει ήταν η έγκριση της εκμίσθωσης του ακινήτου με την διαδικασία της μακροχρόνιας μίσθωσης για τουριστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 17 του ν.2160/1993, με την διενέργεια δημόσιας, προφορικής και φανερής δημοπρασίας κατά το οριζόμενα στο π.δ. 270/1981. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για 40 έτη και δυνατότητα παράτασης για πέντε 5 επιπλέον έτη. Ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο της δαπάνης για την ανακατασκευή και ανακαίνιση του κτιρίου. Η τιμή εκκίνησης του μισθώματος θα καθοριστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από την αρμόδια Επιτροπή. Το επιτευχθέν από την δημοπρασία μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος σε ποσοστό 2% επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος μετά την πρώτη διετία από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer