Αποκαλυπτική έρευνα του e-Kefalonia για το προϋπολογισμό στα νησιά μας.
O προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Πολιτική
29/03/2011 | 09:11

Των Παναγή Φωκά, Λεωνίδα Τραυλού

Τη Πέμπτη τελικά (όπως πρώτο το e-kefalonia σας είχε ενημερώσει από το περασμένο Σάββατο) θα συνεδριάσει το περιφερειακό συμβούλιο, τόσο για την απογραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας, όσο και για τον προϋπολογισμό της περιφέρειας. Αλήθεια, τι είναι προϋπολογισμός; Ο προϋπολογισμός είναι το έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται με τον πιο απτό τρόπο η κλίμακα αξίων και το σύστημα προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης όπου το έθνος κράτος έχει χαρακτηριστεί πολύ μεγάλο για τα μικρά δημόσια προβλήματα και πολύ μικρό για τα μεγάλα, από το πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στατιστικές δείχνουν ότι η κοινωνία στρέφεται όλο και περισσότερο στους τοπικούς θεσμούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση και εν προκειμένω στην αιρετή περιφέρεια για να αναζητήσει λύσεις στα προβλήματα της, ευελπιστώντας στη δημιουργία ενός διοικητικού και πολιτικού θεσμού που θα προωθεί την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Οι πόροι του προϋπολογισμού είναι περιορισμένοι, σίγουρα δεν είναι αρκετοί, η δημόσια συζήτηση όμως πρέπει να σταματήσει, να αναλώνεται και να περιορίζεται εκεί, η σωστή οργάνωση και η διοίκηση της περιφέρειας μας μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά και υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό, άλλωστε, είναι ότι πλούσια δεν είναι τα κράτη που έχουν άφθονους φυσικούς πόρους αλλά, κυρίως, εκείνα που είναι καλά οργανωμένα όπως για παράδειγμα η Γερμανία και η Ιαπωνία που εισάγουν τις περισσότερες πρώτες ύλες τους. Δείκτες, οικονομικοί και κοινωνικοί, αποδοτικότητας (αν αξιοποιούνται με το σωστό τρόπο) και αποτελεσματικότητας (αν γίνονται οι σωστές επιλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας) πρέπει να είναι το μεθοδολογικό εκείνο εργαλείο στο εξής αξιολόγησης του προϋπολογισμού.

proypologismos1

Στο πλαίσιο αυτό ο προϋπολογισμός της περιφέρειας προσπαθεί να απαντήσει τόσο σε καθημερινά προβλήματα των κατοίκων των νησιών μας όσο και στο ζήτημα της ανάπτυξης που θα εξασφαλίσει ποιότητα ζωής για όλους τους κατοίκους των νησιών μας, κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση, προσφέροντας ευκαιρίες και δυνατότητες κινητοποίησης και αξιοποίησης του παραγωγικής βάσης της περιφέρειας οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο στην περιφερειακή ολοκλήρωση, η οποία γίνεται αντιληπτή ως μια περιφέρεια με οικονομική ανάπτυξη και αυτάρκεια, υποδομές που θα αμβλύνουν τις χωροχρονικές αποστάσεις ανάμεσα στα νησιά μας (ακτοπλοϊκή σύνδεση, υδροπλάνα και υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών) που να είναι σε θέση να δίνει λύσεις σε τοπικά ζητήματα που επηρεάζονται από Ευρωπαϊκές και Διεθνείς παραμέτρους (τουρισμός) και οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε όλες εκείνες τις απαραίτητες υποδομές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα επομένως στην συντήρηση και ανάπτυξη του οδικού δικτύου, των σχολικών μονάδων και λοιπών κτιριακών υποδομών αλλά και στην ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών διασύνδεσης των νησιών μας τόσο με την υπόλοιπη Ελλάδα όσο και μεταξύ τους αναπτύσσοντας ένα δυναμικό οικονομικό και επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα είναι μοχλός ανάπτυξης για τα νησιά μας.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα ποσά που αφορούν τον πρώτο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, εστιάζοντας στις πρωτοβουλίες σε έργα και δράσεις που θα αναληφθούν:

ΚΑΠ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Από τον συγκεντρωτικό πίνακα προκύπτει ότι το συνολικό ποσό που αναλογεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης είναι 1.060.010,00 €. Στο ποσό αυτό προστιθέμενο και το ποσό των 4.709.300,38 € που προέρχεται από τις αντίστοιχες αδιάθετες πιστώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης, προκύπτει προς διάθεση συνολικό ποσό 5.769.310,38 €. Απ’ αυτό τα 2.503.630,36 € αφορούν την εκτέλεση έργων και τα 3.265.680,02 € την εκτέλεση δράσεων.

proypologismos_kefalonia

ΕΡΓΑ

Από το ποσό των 2.503.630,36 € τα 1.363.588,32 € αφορούν την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνεχιζόμενων έργων και τα 1.140.042,04 € αφορούν την εκτέλεση νέων έργων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προτεινόμενα νέα έργα του προγράμματος με τους προϋπολογισμούς τους.

ΚΑΠ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2011 ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
1  ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΠΟΡΟΥ (ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟ) 710.000,00 706.900,61
2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΚΡΑΝΑΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΙΝΑΠΙΑ 260.000,00 260.000,00
3 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΝΟΥ 80.000,00 80.000,00
4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΠΡΟΣ ΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 95.000,00  

93.141,43

  ΣΥΝΟΛΟ: 1.145.000,00 1.140.042,04
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer