Μετά από εκλογές
Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. στην τοπική Ένωση Φοροτεχνικών [ΟΝΟΜΑΤΑ]
08/03/2018 | 12:06

Κατόπιν της εκλογής του ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ συγκροτήθηκε την 7/3/2018  σε σώμα ως εξής

Βασιλάτος Μιχάλης  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαδάτος Πλάτων ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μενάγιας Σταύρος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μεσολωράς Ανδρέας ΤΑΜΙΑΣ

Τσιλιμιδού Μαρία ΜΕΛΟΣ

Δενδρινού Αλεξάνδρα ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ