Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτων της Ι.Μ. Θεμάτων
Οικονομία
10/03/2018 | 10:12

Ἡ Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Θεμάτων νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τό Ἡγουμενοσυμβούλιον αὐτῆς, προέβη σέ διακήρυξη πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ διά τήν ἐκμίσθωση δύο ἀκινήτων της. Ἐπειδή ὃμως:

1) τό κείμενο τῆς προκηρύξης τό ὁποῖον ἐστάλη πρός δημοσίευση στόν ἠλεκτρονικόν τύπον δέν δημοσιεύθηκε ἐπακριβώς π.χ. ἐνῶ ὁρίζετο προθεσμία ἑπτά ἡμερῶν διά τούς ἐνδιαφερομένους, ἐξ σφάλματος δημοσιεύθη προθεσμία δέκα ἡμερῶν.

2) ἐνῶ ὁρίζετο, ὃτι ἐντός ἑπτά ἡμερῶν ἀπό τῆς προκηρύξης τοῦ διαγωνισμοῦ, θά ὁλοκληροῦτο ἡ δημοπρασία, δέν δημοσιεύθηκε τήν ἲδια ἡμερομηνία ἀπό τό σύνολο τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τύπου μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργηθεῖ μεγάλη σύγχυση στούς ἐνδιαφερομένους.

3) ἐκ λάθους δέν περιεγράφησαν τά δύο ἀκίνητα ἐπακριβῶς, ὣστε νά γνωρίζουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι περί τινος πρόκειται μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργηθεῖ ἐπίσης σύγχυση καί ἀπορία εἰς τούς ἐνδιαφερομένους, καί

4) ἐκ λάθους ἐπίσης δέν ὁρίσθηκε συγκεκριμένη ὣρα κατάθεσης τῶν σφραγισμένων σέ φάκελο προσφορῶν.

Διά τοῦτο θά ἐπαναπροκηρυχθεῖ ὁ πλειοδοτικός διαγωνισμός διά τήν ἐκμίσθωση τῶν δύο ἀκινήτων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τήν Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018, ὣστε νά ἐμπεριέχει ὃλα τά ἐλλείποντα στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τούς ἐνδιαφερομένους.

Ἐνημερώνουμε ὃλους ὃσους κατέθεσαν σέ σφραγισμένο φάκελλο προσφορά εἲτε στόν Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Σπυρίδωνα Πετεινᾶτο στό Γραφεῖο του στήν Ἱερά Μητρόπολη, εἲτε στόν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς ὃτι:

α) οἱ προσφορές δέν θά ἀνοιχθοῦν, β) ὃτι δύνανται νά τίς πάρουν πίσω καί γ) μετά τήν ἐπαναπροκήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ μέ τά ἀπαραίτητα νέα στοιχεῖα, νά καταθέσουν ἐκ νέου τήν προσφορά τους.

Ζητοῦμε συγνώμη καί τήν ἐπιείκια τῶν ἐνδιαφερομένων διά τήν προκληθεῖσαν ταλαιπωρίαν τους.

 

Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Κοιμήσεως Θεοτόκου Θεμάτων

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ