Μητρόπολη Κεφαλληνίας: Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός εκμίσθωσης ακινήτου στο Αργοστόλι
Εκκλησία
15/04/2024 | 09:45

Ὁ Πρόεδρος καί τά Μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου τοῦ Ἱερατικοῦ Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας προκηρύσσουν Δημόσιον Πλειοδοτικόν Διαγωνισμόν διά τήν ἐκμίσθωση ἀκινήτου, ἰσογείου 50 τ.μ. ὠφελίμου ἐπιφανείας (μέ πατάρι) εἰς τήν ὁδόν Σωτῆρος 10, Ἀργοστόλιον, δεξιά τῆς εἰσόδου τοῦ κτιρίου ἒνθα στεγάζεται ἡ Δ.Ο.Υ. Ἀργοστολίου, τό ὁποῖο λειτουργεῖ ἢδη ὡς κατάστημα ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος, λόγῳ λήξεως τοῦ Συμφωνητικοῦ Μίσθωσης τοῦ ἀκινήτου.

Τό ἐν λόγῳ ἀκίνητο δύναται νά μισθωθεῖ εἲτε διά κατάστημα ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος εἲτε καί δι΄ ἂλλην χρῆσιν.

Τιμή ἐκκίνησης τοῦ πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ εἶναι τό ποσόν τῶν «600,00€» μηνιαίως.

Προσκαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι διά τήν ἐνοικίασιν τοῦ ἐν λόγῳ ἀκινήτου νά προσκομίσουν τίς προσφορές τους ἐντός κλειστοῦ φακέλου, εἰς τήν ἓδραν τοῦ ΙΤΚ τήν Ἱεράν Μητρόπολιν ἀπό 15/04/2024 ἓως καί 22/04/2024, ὣρες Γραφείου 10:30 π.μ. – 11:30 π.μ., ἐργάσιμες ἡμέρες, τηλ. ἐπικοινωνίας 2671022231 & 2671028011. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά ἀναγράφουν εὐκρινῶς, ὂνομα, ἐπίθετο, τηλ. ἐπικοινωνίας, τήν χρῆσιν αὐτοῦ καί τό προσφερόμενον ποσόν διά τήν ἐνοικίασίν του.

Οι φάκελοι τῶν προσφορῶν θά ἀνοιχθοῦν τήν 22αν/04/2024 ἡμέρα Δευτέρα τήν καταληκτικήν ὣραν 11:30 π.μ. ἀπό τό Δ.Σ. τοῦ ΙΤΚ, θά ἀξιολογηθοῦν καί θά γίνει ἡ κατακύρωσις τοῦ πλειοδότου, ὁ ὁποῖος θα κληθεῖ διά τήν ὑπογραφίν μισθωτηρίου.

 

ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer