Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω δελτίου πρόγνωσης καιρού
29/12/2020 | 17:38

Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω δελτίου πρόγνωσης καιρού

  1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα το από 29-12-2020/1300 δελτίο πρόγνωσης καιρού για Τετάρτη 30-12-2020 της Ε.Μ.Υ. που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
  2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας που κοινοποιείται το παρόν εντέλλονται για τις ενέργειες τους ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητάς τους .-

Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Λ.Σ. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ