Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων
Κοινωνία
08/01/2021 | 17:49

‘’Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων ’’.

  1. Σε εκτέλεση ανωτέρω (Α) και (Β) σχετικών αναμεταβιβάζονται συνημμένα η Αρ. 018/08-01-2021/1600UTC Αναγγελία θυελλωδών ανέμων της Ε.Μ.Υ. και το Αριθ. Πρωτ: 113/08-01-2021 έγγραφο ΓΓΠΠ/ΕΣΚΕ Δελτίο πρόγνωσης καιρού που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
  2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες, ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητας τους.-

Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

Αρχικελευστής Λ.Σ. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ Χρήστος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ