Στόχος για το Δήμο είναι να γίνει όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό το εταιρικό σχήμα, ώστε να προταθούν ώριμα και εφικτά έργα, για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ.
Ξεκινά ο σχεδιασμός του ΟΣΑΑΧ στο Δήμο
Πολιτική
17/01/2012 | 23:15

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράμματος «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΣΑΑΧ) του Δήμου Κεφαλλονιάς» στο πλαίσιο της προκήρυξης για την  υποβολή «Επιχειρησιακών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Αγροτικού Χώρου (ΟΣΑΑΧ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013.

Η κατάρτιση  και υποβολή  του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ο.Σ.Α.Α.Χ., γίνεται με ευθύνη και χρηματοδότηση του Δήμου Κεφαλλονιάς, ο οποίος αναλαμβάνει και το ρόλο συντονιστή στο πλαίσιο του απαιτούμενου από την προκήρυξη εταιρικού σχήματος.

Το σχήμα αυτό δημιουργείται σε συνεργασία με τοπικούς αναπτυξιακούς εταίρους και θα αναλάβει την καλή εφαρμογή και την διαχείριση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΣΑΑΧ)».

Εταίροι που μπορούν να συμμετάσχουν στην κατάρτιση και εφαρμογή του ΟΣΑΑΧ μπορούν να είναι τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς, όπως οργανισμοί και νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, Επιμελητήρια και Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων, Εμπορικοί Σύλλογοι, Εργατικά Κέντρα, ΑΕΙ και ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Αναπτυξιακές Εταιρίες, κ.λ.π.

Ήδη έχουν προηγηθεί συναντήσεις και έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τοπικούς φορείς και στο πλαίσιο αυτό θα συνταχθεί και υπογραφεί Συμφωνητικό Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων.

Το ΟΣΑΑΧ εκπονείται σε δύο φάσεις:

τη Φάση Α που περιλαμβάνει  την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής όπου σχεδιάζεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης  και τη Φάση Β που περιλαμβάνει την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης (στρατηγική, στόχοι, σχεδιασμός παρεμβάσεων, χρηματοδοτικό σχήμα, χρονοδιάγραμμα, εταιρικό σχήμα, κλπ).

Στόχος μας είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό το εταιρικό σχήμα, να προτείνουμε ώριμα και εφικτά έργα και δράσεις, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά και κάθε ευρώ που θα διατεθεί, να φέρει το μέγιστο αποτέλεσμα, δηλώνει ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης.

Κυρίαρχο στοιχείο του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι ότι εκφράζει μία συγκεκριμένη, ρεαλιστική και προσαρμοσμένη στις σημερινές συνθήκες στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση ποιότητας ζωής στις περιοχές, την αξιοποίηση φυσικών πόρων, την αξιοποίηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, με βασικές προτεραιότητες:

Την τόνωση του τοπικού παραγωγικού συστήματος στην κατεύθυνση της διαφοροποίησης της παραγωγής, της ενδυνάμωσης των διακλαδικών σχέσεων, καθώς και της παραγωγής και προσφοράς τοπικών ποιοτικών και μη μαζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Την περιβαλλοντική και πολιτιστική μέριμνα, που εμπεριέχει τόσο τη διάσταση της προστασίας των φυσικών, ανθρωπογενών και πολιτισμικών πόρων, καθώς και του τοπίου, όσο και τη διάσταση της ήπιας μορφής ανάδειξης των πόρων αυτών.

Την βελτίωση των συνθηκών προσπελασιμότητας και λειτουργικής διασύνδεσης.

Την υποστήριξη των όρων διαβίωσης του πληθυσμού, με τη διασφάλιση των απαραίτητων κοινωνικο-τεχνικών υποδομών και υπηρεσιών προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των προτάσεων του  ΟΣΑΑΧ που θα εγκριθούν θα είναι συνολικού ύψους 6.000.000 €, και θα υλοποιηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου Κεφαλονιάς.

Η παραπάνω πίστωση  κατανέμεται σε  δράσεις ολοκληρωμένης ανάπτυξης, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης έως  4.000.000 € και θα αφορούν έργα και εξοπλισμό υποδομών, ενώ τα υπόλοιπα 2.000.000 € θα κατευθυνθούν σε ενισχύσεις μικρoμεσαίων επιχειρήσεων για τη διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού συστήματος.

Επιλέξιμες περιοχές είναι αυτές του πρώην ΟΠΑΑΧ, οι οποίες για το Δήμο Κεφαλλονιάς είναι οι Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες: Ελειού-Πρόνων, Ερίσου, Λειβαθούς, Ομαλών, Πυλαρέων, Πουλάτων, Πυργίου, Χαλιωτάτων.

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς θα προβεί σε ενέργειες δημοσιότητας και τακτικής ενημέρωσης σχετικά με την πορεία σχεδιασμού του ΟΣΑΑΧ ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχική διαδικασία των τοπικών φορέων και του πληθυσμού, η ευρεία αποδοχή του Σχεδίου και η βέλτιστη υλοποίηση του. Every time you see the goal structure, you can instantly see which subgoals are vital and how much progress samsung galaxy tab 3 parental controls you are making with them

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer