Ενορία Τραυλιάτων: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων
Εκκλησία
16/10/2022 | 14:30

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΡΑΥΛΙΑΤΩΝ

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Τραυλιάτων, προβαίνει σε εκ νέου πλειοδοτικό διαγωνισμό διά τήν μίσθωση του κάτωθι Ἐνοριακού ἀκινήτου  ἡ διάρκεια τοῦ ὁποίου εἶναι ἀπό σήμερα 16 Οκτωβρίου 2022 ἓως καί τήν Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου 2022.

Ἀγροτεμάχιο μέ 25 ρίζες ἐλιές, ἐφαπτόμενο τοῦ Δημοσίου δρόμου, «Κρανιάς – Σιναπιάς» εἰς τήν θέση «Μομφεράτου» ὀκτώ (8) στρεμμάτων. Τό ἐν λόγῳ ἀγροτεμάχιο δύναται νά μισθωθεῖ εἶτε ὁλόκληρο εἲτε κατά τό ἢμισυ ἀπό ἓνα ἢ καί δύο μισθωτές.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὁφείλουν: α) νά καταθέσουν τίς προσφορές τους ἐντός κλειστοῦ φακέλου πού θά ἀναφέρουν εὐκρινῶς τήν χρήση διά τήν ὁποία θέλουν τό ἀκίνητο καθώς καί τό ποσό τοῦ ἐνοικίου εἲτε μηνιαίου εἲτε ἐτησίου και β) εἰς τόν φάκελο ἐξωτερικῶς νά ἀναγράφουν τό ὂνομά τους καί τηλέφωνο ἐπικοινωνίας σταθερό ἢ κινητό.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά καταθέσουν τίς προσφορές τους εἰς τό Γραφεῖο τῆς Ἐνορίας εἰς τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο την Κυριακή 30ην Ὀκτωβρίου ὣρα 10:30 π.μ. ἒως καί 12:00 μ.μ..

Ἐν συνεχείᾳ τήν ἲδια ἡμέρα οἱ προσφορές θα ἀνοιχθοῦν τήν 12:30 μ.μ. θά ἀξιολογηθοῦν καί θα ἀναδειχθοῦν οἱ πλειοδότες.

Δύνανται οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά παρευρίσκονται εἰς τήν διαδικασίαν.

Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο, εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποία δέν ἐξυπηρετούνται τά καλῶς νοούμενα συμφέροντα τῆς Ἐνορίας, δύναται νά κηρύξει ἂγονο τόν πλειοδοτικό διαγωνισμό καί νά ἐπαναλάβει αὐτὀν σε χρονικό διάστημα που αυτό κρίνει.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΡΑΥΛΙΑΤΩΝ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer