Προκηρύχθηκε το συγκεκριμένο Πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα και ασκούν εθνικές ή διεθνείς μεταφορές
«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»
Κοινωνία
09/01/2012 | 21:06

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα  «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα και ασκούν εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες και δραστηριοποιούνται στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (ΚΑΔ 49.4). Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα αφορά:
1.Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους πριν την 31/12/2008.
2.Νέες Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει τη δραστηριότητα τους μετά την 31/12/2008.
3Υπό σύσταση Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις από άτομα που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να ιδρύσουν ΑΕ ή ΕΠΕ.
Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος, είναι:
Α. Δαπάνες που εντάσσονται στον Κανονισμό 1998/2006 – Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis), με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται στο 70% του προϋπολογισμού και αφορούν:
-Κτιριακές εργασίες (ανέγερση/διαμόρφωση χώρων)

-Αγορά οικοπέδου
-Μετασκευή/διασκευή οχήματος. Εξοπλισμός φόρτωσης-εκφόρτωσης, ράφια, εξοπλισμός συνεργείου συντήρησης/επισκευής οχημάτων, εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων κλπ
-Εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
-Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα…
-Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα. – Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους.

-Άϋλες δαπάνες όπως π.χ. Δαπάνες εκπαίδευσης και πιστοποίησης, δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις, Δαπάνες συμβούλων και συμβουλευτικών υπηρεσιών,ISO…

Β. Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό. 800/2008 της Επιτροπής ,

α επιδοτηθούν σε ποσοστό 25% της συνολικής τους αξίας για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις και 45% της συνολικής τους αξίας για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και αφορούν:

-Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων  με προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα και όχι ολόκληρη η δαπάνη απόκτησης του καινούργιου μεταφορικού μέσου.
-Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού (εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την έννοια του Κανονισμού 800/2008.) για συνολική διάρκεια ενός  έτους

– Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος ) για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους

Στα πλαίσια του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού από  30.0000 -180.000 ευρώ. Ο υποβαλλόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δύναται να υπερβαίνει το όριο των 180.000  ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει απόκτηση νέου οχήματος με προδιαγραφές που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος

Θεόφιλος Μιχαλάτος Related categories columbia university, news, sipa tags https://writemypaper4me.org columbia

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer