Εγκρίσεις προϋπολογισμών Δήμου και ΝΠΔΔ την Πέμπτη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πολιτική
22/12/2017 | 18:25

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 24η  τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις   28 Δεκεμβρίου  2017   ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  15:00    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διάταξης:

Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Κεφ/νιάς (Ο.Κ.Α.Π.) οικ. έτους 2018.

Εισ: Πρόεδρος  ΟΚΑΠ κος Γ. Παπαναστασάτος

Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Κεφ/νιάς (Ο.Κ.Α.Π.) 2018 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2018

Εισ: Πρόεδρος  ΟΚΑΠ κος Γ. Παπαναστασάτος

Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου» οικ. έτους 2018

Εισ: Πρόεδρος  Δημ. Γηροκομείου κος Γ. Αποστολάτος

Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου» οικ. έτους 2018 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου      Κεφ/νιάς έτους 2018

Εισ: Πρόεδρος  Δημ. Γηροκομείου κος Γ. Αποστολάτος

Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλληνίας – Ιθάκης» οικ. έτους 2018

Εισ: Α/Πρόεδρος  Μ. Φ. Ι. Κ. & Ι. κ. Γερ. Αποστολάτος

Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλληνίας – Ιθάκης» οικ. έτους 2018 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2018

Εισ: Α/Πρόεδρος  Μ. Φ. Ι. Κ. & Ι. κ. Γερ. Αποστολάτος

Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2018 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Κεφ/νιάς (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.)

Εισ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης

Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Κεφ/νιάς (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.)

Εισ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης

Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Κεφ/νιάς (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.) οικ. έτους 2018 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2018

Εισ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης

Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης» οικ. έτους 2018

Εισ: Πρόεδρος του Δ. Λ. Τ. Κ.&Ι. κ. Α. Μοσχονάς

Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης» οικ. έτους 2018 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2018

Εισ: Πρόεδρος του Δ. Λ. Τ. Κ.&Ι. κ. Α. Μοσχονάς

Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Δ.Α.Κ.Ι Α.Ε. Ο.Τ.Α.) οικ. έτους 2018 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2018

Εισ: Πρόεδρος κος Δ. Κοκκόσης

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην  25η τακτική  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις   28 Δεκεμβρίου  2017   ημέρα Πέμπτη και  ώρα  20:00    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διάταξης:

Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018 (αριθμ. 311/2017 και 320/2017 αποφάσεις Οικ. Επιτροπής)

Εισ: Α/ Δήμαρχος  κα Σ. Γαρμπή

Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018 (αριθμ. 321/2017 απόφαση Οικ. Επιτροπής)

Εισ: Α/ Δήμαρχος  κα Σ. Γαρμπή

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

 

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer