Ε.Α.Σ.: Πληρώθηκαν οι βιολογικές καλλιέργειες
Κοινωνία
23/10/2021 | 13:49

Ο Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τον Οργανισμό Πληρωμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 2ης εκκαθάρισης των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 (δηλαδή στους ενταγμένους τόσο στη Βιολογική Γεωργία όσο και στη Βιολογική Κτηνοτροφία καθώς και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις προσκλήσεις του έτους αιτήσεων 2020).

Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς ανέρχεται σε 492.077,12€ πανελλαδικά.
Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής οι παραγωγοί δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική ενδικοφανή προσφυγή προκειμένου να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της 2ης εκκαθάρισής τους.

Από Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ