Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου με τηλεδιάσκεψη
Πολιτική
01/07/2021 | 13:29

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 20η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020(Α΄76) την 5η Ιουλίου  2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30  προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Ψήφισμα κατά της διαφαινόμενης πρόθεσης της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς για κατάργηση του υποκαταστήματος στο Ληξούρι.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Αίτημα Λαϊκής Συσπείρωσης για επανάληψη ψηφοφορίας θέματος προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Λαϊκή Συσπείρωση

Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ληξουρίου
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Ληξουρίου έτους 2021(απόφαση 3/2021 Εκτελεστικής Επιτροπής).
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικονομικού έτους 2021(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Διατήρηση θέσης ή μη κενωθέντος περιπτέρου που ευρίσκεται στην κεντρική πλατεία Εθνικής Αντίστασης στο Ληξούρι
Εισηγητής:κ.Δήμαρχος

Καθιέρωση χρήσης δηλωτικού σήματος(λογότυπο) Δήμου Ληξουρίου.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Λήψη απόφασης για κλείσιμο παραλιακής οδού και παρακείμενων πεζόδρομων λόγω έναρξης της τουριστικής σαιζόν.
Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Χρήστος Βολτέρας

Επιχορήγηση Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας Παλικής.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ακαταλληλότητας Οχημάτων Δήμου Ληξουρίου και συνέχιση των διαδικασιών απόσυρσης και διαγραφής τους.
Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Δημήτριος Μαρκέτος

Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας Δήμου Ληξουρίου και τον καθορισμό χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας(όμορες επιχειρήσεις).
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

Χαρακτηρισμός της επιχείρησης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» ως εποχιακώς λειτουργούσα.
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Χαρακτηρισμός της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΜΠΕΝΑΤΟΥ ΟΕ» ως εποχιακώς λειτουργούσα.
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Έγκριση Εισόδου – Εξόδου σε επιχείρηση της κ.Χατζηγεωργίου Σοφίας του Γεωργίου στους Πετανούς(κοιν.Αγίας Θέκλης).
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ