Η Εστία Ναυτικών χορηγεί και φέτος χρηματικά βραβεία σε Φοιτητές παιδιά εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών
Χρηματικά βραβεία σε Φοιτητές παιδιά ναυτικών
Κοινωνία
24/01/2014 | 05:17

Η Εστία Ναυτικών χορηγεί και φέτος χρηματικά βραβεία σε Φοιτητές παιδιά εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν σε ΑΕΙ της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι φοιτητές έχουν περάσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του έτους και έχουν μέσο όρο βαθμολογίας από 8 και πάνω.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2014.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν στην εστία Ναυτικών οι ενδιαφερόμενοι είναι :
Α) Αίτηση (χωρίς χαρτόσημο)
Β)  Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του γονέα ναυτικού
Γ)  Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό ή Πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας από την Υπηρεσία
Ναυτικών Μητρώων , του ΝΑΤ , Λιμενικής ή οποιαδήποτε άλλης αρχής που εποπτεύεται  από το ΥΕΝ , με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο γονέας του/της ενδιαφερόμενου/ης έχει πραγματοποιήσει την τελευταία 5 ετία πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μήνες .
Δ)  Οποιοσδήποτε επίσημο έγγραφο της Πανεπιστημιακής Σχολής που φοιτά ο ενδιαφερόμενος (οπωσδήποτε ονομαζόμενο όπως Βεβαίωση ,Πιστοποιητικό, Μηχανογραφικό δελτίο , Καρτέλα Φοίτησης  κ.α) από το οποίο να αποδεικνύεται το έτος σπουδών (ή εξάμηνο) και παράλληλα ότι ο ενδιαφερόμενος έχει διαγωνισθεί με επιτυχία σε όλα ή στο ελάχιστο όριο μαθημάτων , που προβλέπεται από τον οδηγό σπουδών της σχολής και των δύο εξαμήνων του έτους που αφορά το βραβείο . Στο ίδιο έγγραφο πρέπει να αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων του έτους .
Προκειμένου για παιδιά συνταξιούχων ναυτικών υποβάλλονται τα δικαιολογητικά με στοιχεία (Α) , (Β) και (Δ) δικαιολογητικά της πιο πάνω παραγράφου καθώς επίσης και η βεβαίωση του ΝΑΤ από την οποία προκύπτει ότι , ο γονέας ή ο ενδιαφερόμενος συνταξιοδοτείτε από τον φορέα αυτό.
Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στην διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που αφορά το βραβείο και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου χρόνου , που λήγει η προθεσμία υποβολής τους.

money

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer