Η Ομοσπονδία, με βάση τις προτάσεις που έχουν γίνει από τις Ενώσεις, πρέπει να αντιπροτείνει ένα νέο Π.Δ., που θα έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τις Υπηρεσιακές ανάγκες.
Τι αναφέρει η ΕΠΛΣΚΙ για το νέο σχέδιο των μεταθέσεων
Κοινωνία
19/01/2016 | 21:08

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού με το οποίο μας διαβιβάστηκε το σχέδιο του νέου Π.Δ. μεταθέσεων προκειμένου να προβούμε σε προτάσεις και επισημάνσεις, σας γνωρίζουμε τις κάτωθι θέσεις της Ένωσης μας:

Ως γενική παρατήρηση, προκύπτει ότι ενώ έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση το υπάρχον Π.Δ. 33/2009, οι προσθήκες και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει αλλάζουν τελείως την αρχική του φιλοσοφία. Οι νέες διατάξεις που προτείνονται είναι σχεδόν τιμωρητικές για το προσωπικό . Αντί να προβλέπεται ο τρόπος που με το πιο δίκαιο σύστημα θα καλύπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες χωρίς να επιβαρύνεται αναίτια το προσωπικό, η έμφαση δίδεται στο να εξασφαλιστεί ότι τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα μετακινούνται συνεχώς.
Ο συνδυασμός των διατάξεων που προτείνονται σύμφωνα με τις οποίες: «Υπολογισμός των μορίων γίνεται μετά το 16ο έτος υπηρεσίας» και «δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας ο χρόνος ο οποίος διανύεται στον τόπο επιλογής» καθιστούν το 90% των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με μηδενικό αριθμό μορίων και όμηρο των «αυτεπάγγελτων» μεταθέσεων της διοίκησης. Οι συντάκτες του σχεδίου προφανώς θεωρούν ότι οι συνάδελφοι μας έχουν δικαίωμα να παραμείνουν σε έναν τόπο μόνο μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας και για αυτό φρόντισαν να εισάγουν διατάξεις που θα το διασφαλίζουν. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις κάτωθι:
– «Για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνονται υπόψη υπηρεσιακά κριτήρια» …..στα οποία περιλαμβάνονται :«δδ. Η υποχρέωση συμπλήρωσης των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής & εε. Η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία επισύρουν την επιβολή καταστατικών πειθαρχικών ποινών, η επιβολή της ποινής φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού κατά την τελευταία τριετία πριν την μετακίνηση ….. »
– «Λογίζεται ως τόπος επιλογής ανεξάρτητα από διαφορετική δήλωση του, η έδρα της Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου υπηρετεί στέλεχος, πλην εκείνων της 1ης και 2ης κατηγορίας, εφόσον δεν έχει υποβάλει αίτηση μετάθεσης μετά την πάροδο δύο ετών από την συμπλήρωση του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής στην υπηρεσία αυτή»
– «Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να παραμένουν κατά προτεραιότητα σε Υπηρεσίες του τόπου επιλογής τους και μετά την συμπλήρωση συνεχούς οκταετούς παραμονής σε αυτές, εφόσον πρόκειται για Λιμενικές Αρχές οι οποίες υπάγονται διοικητικά στην 6η , 8η, και 9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ ή εδρεύουν σε νησιωτικές περιοχές της 4ης και 3ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ., πλην των νήσων Εύβοιας και Λευκάδας ….»
– «Οι τακτικές μεταθέσεις για τα στελέχη τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες που υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης κατ΄ αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα οποία έχουν συμπληρώσει τον χρόνο παραμονής τους στις Υπηρεσίες αυτές, διενεργούνται ανεξάρτητα της υποβολής αίτησης μετάθεσης. »
Ωστόσο, επειδή όλα τα ανωτέρω φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά, προτείνεται να καθιερωθεί και ο θεσμός των έκτακτων «αυτεπάγγελτων» μεταθέσεων για την κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών. Εκεί παρακάμπτονται τα όποια αντικειμενικά κριτήρια και αναφέρεται αόριστα ότι το συμβούλιο μεταθέσεων αποφασίζει για την κάλυψη των θέσεων που προτείνει η διοίκηση, με μόνο περιορισμό τα στελέχη που θα μετατεθούν να μην έχουν συμπληρώσει τα 25 χρόνια υπηρεσίας, να μην υπηρετούν σε Υπηρεσίες της 1ης και 2ης κατηγορίας και να μην υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι κ.λ.π.).
Συμπερασματικά, άποψη μας είναι ότι το προτεινόμενο σχέδιο δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης για τις Ενώσεις προσωπικού Λ.Σ. και την ΠΟΕΠΛΣ καθώς, δυστυχώς, έχει συνταχθεί με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιακών αναγκών με συνεχείς μετακινήσεις των στελεχών, χωρίς να έχουν υπολογιστεί οι συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή του σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο στον άνθρωπο Λιμενικό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, όπως και η πλειοψηφία των εργαζομένων, βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση.
Η Ομοσπονδία, με βάση τις προτάσεις που έχουν γίνει από τις Ενώσεις, πρέπει να αντιπροτείνει ένα νέο Π.Δ., που θα έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τις Υπηρεσιακές ανάγκες, το οποίο αφενός θα περιορίζει τον συνολικό αριθμό των διενεργούμενων μεταθέσεων και θα δίνει την δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους να υπηρετήσουν το μέγιστο δυνατό χρόνο στον τόπο συμφερόντων τους αλλά παράλληλα δεν θα επιτρέπει την δημιουργία οργανικών κενών και θα καλύπτει τις Υπηρεσιακές ανάγκες.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer