Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων και η ανάπτυξη σχεδιασμού πλατφορμών ανοιχτής θάλασσας για πολλαπλή χρήση του θαλάσσιου χώρου
Τα Ιχθυοτροφεία στο πρόγραμμα “Mermaid”
Κοινωνία
08/01/2013 | 19:12

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την επίσημη έναρξη των εργασιών για το ερευνητικό πρόγραμμα MERMAID, στα πλαίσια του σχεδιασμού της Ε.Ε. «Ο Ωκεανός του αύριο» («The Ocean of Tomorrow») στο οποίο καλέστηκαν να συμμετέχουν ενεργά τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 4 ετών και χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα συγκεντρώνει τις δυνάμεις και τις γνώσεις 28 συμμετεχόντων φορέων (πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βιομηχανιών) από 13 χώρες (Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Μ.Β., Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο, Σουηδία, Βέλγιο, Γερμανία, Πολωνία και Τουρκία), με συνολικό προϋπολογισμό 7,4 εκατομμύρια Ευρώ. Οι ειδικότητες που συνεργάζονται στα πλαίσια του προγράμματος αυτού ποικίλουν από ρευστομηχανική, αιολική μηχανική, θαλάσσια περιβαλλοντολογία, κοινωνική οικονομία, ιχθυοκαλλιέργεια κ.α.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων και η ανάπτυξη σχεδιασμού πλατφορμών ανοιχτής θάλασσας για πολλαπλή χρήση του θαλάσσιου χώρου, με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως η παραγωγή ενέργειας-αιολικής και από κύματα-η υδατοκαλλιέργεια (ιχθύων, οστρακοειδών, φυκών), οι θαλάσσιες μεταφορές  κ.α. με χρήση κοινών δομών, δεδομένου ότι η πρόβλεψη για το μέλλον είναι ότι οι ωκεανοί θα αποτελέσουν βάση για την θεαματική ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων. Το ζητούμενο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών δομών (πλατφόρμας πολλαπλής χρήσης) που θα υποστηρίζουν συνδυασμό των επιμέρους δραστηριοτήτων με σκοπό τον περιορισμό του ενδεχόμενου οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους τους.

Οι στόχοι του προγράμματος ευελπιστούν να συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των διαφόρων Στρατηγικών, Οδηγιών και Συμφωνιών, για την αειφόρο ανάπτυξη (π.χ. η Θαλάσσια Στρατηγική, Η Στρατηγική για την Ενέργεια, το Πρωτόκολλο του Κυότο κ.α.).

Το πρόγραμμα δραστηριοποιείται σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, που καθεμία είναι αντιπροσωπευτική συγκεκριμένων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών:

  • Τη Μεσόγειο θάλασσα-τυπική κλειστή και βαθιά θαλάσσια περιοχή
  • Τη Βαλτική θάλασσα- τυπική υφάλμυρη περιοχή
  • Τη Βόρεια θάλασσα και τη θάλασσα Wadden- τυπική περιοχή ενεργής μορφολογίας
  • Τον Ατλαντικό ωκεανό- τυπική εκτεθειμένη περιοχή με βαθιά νερά

και απευθύνει τα ίδια ερωτήματα σε κάθε περιοχή.

Τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς εκπροσωπούν τον κλάδο της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας στο κονσόρτσιο αυτό, και συμμετέχουν στα πακέτα εργασίας που καλούνται να προσδιορίσουν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που θα καθορίσουν τον σχεδιασμό αυτής της πλατφόρμας πολλαπλής χρήσης, από πλευράς παραγωγής ιχθύων στην ανοιχτή θάλασσα, να αξιολογήσουν τα οφέλη και τις προκλήσεις της μετακίνησης της ιχθυοκαλλιέργειας από την κλειστή στην ανοιχτή θάλασσα, και να συμβάλουν στον σχεδιασμό πρότυπης πλατφόρμας πολλαπλής χρήσης. Στα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς επιπλέον έχει ανατεθεί η ηγεσία συγκεκριμένης εργασίας (Work Task) που αφορά τη διερεύνηση της καταλληλότητας συγκεκριμένης περιοχής της Μεσογείου για ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας σε πλατφόρμα πολλαπλής χρήσης, τον καθορισμό των απαιτήσεων μιας τέτοιας δραστηριότητας και τον προσδιορισμό των προδιαγραφών σχεδιασμού αυτής.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer