Στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου "Ο Κέφαλος", με τριάντα θέματα ημερήσιας διάταξης
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο
Πολιτική
19/02/2016 | 16:40

H 4η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις  25 Φεβρουαρίου 2016   ημέρα Πέμπτη και  ώρα  17.30    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διάταξης:

 1. Έγκριση της αριθμ. 48/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση της αριθμ. 31/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφ/νιάς σχετικά με: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2015»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση της αριθμ. 29/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφ/νιάς σχετικά με: «Καθορισμό τέλους διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ΄εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006 για το έτος 2016 και εφεξής.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

4.Έγκριση Σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Κεφαλλονιάς και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών – Επιστροφές χρημάτων

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δικαιούχων χρήσης νέων πάγκων στην δημοτική αγορά Αργοστολίου

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δωρεάς βυτιοφόρου οχήματος στη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δαπανών

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου

ΕΙΣ:  Πρόεδρος Δ. Σ. κος Γ. Παπαναστασάτος

 1. Έγκριση της αριθμ. 13/2016 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης

 1. Έγκριση της αριθμ. 26/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλλονιάς – Ιθάκης με θέμα: « 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κος Γ. Τζωρτζάτος

 1. Διοργάνωση επιμορφωτικής δράσης Δήμου Κεφαλλονιάς σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών – Διάθεση Πίστωσης

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

 1. Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων (Α΄Δόση 2016) – Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτρ. Α/θμιαςΕκπ. κος Γ.Κατσιβέλης

 1. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτρ. Α/θμιαςΕκπ. κος Γ. Κατσιβέλης

 1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος Σχολικών Κτιρίων Κεφαλλονιάς».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. Αποδοχή αποζημιώσεων κτιρίων που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς 2014 από ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αδειοδότησης του αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών στον προστατευόμενο όρμο Αγίας Ευφημίας Ν. Κεφαλληνίας».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΡΕΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΛΑΡΟΥ» με ανάδοχο : «ΗΡ. ΛΙΓΑΣ –Σ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. 19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ υποέργου 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΡΟΥ-ΣΚΑΛΑ» αναδόχου εταιρίας ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ-ΣΚΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ/MIS

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. κατά τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 2971/2001 για την νομιμοποίηση του έργου: «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΑΘΕΡΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΘΕΡΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ Δ. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ – ΧΑΒΡΙΑΤΑ».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για διόρθωση της ειδικής έκτασης (κύρια Δημοτική) εκτός ορίων οικισμού Κουρουκλάτων Δ.Ε. Αργοστολίου στη θέση «Γεφύρι» με ΚΑΕΚ 25034 Ε Κ 00009)

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση μελέτης διαμόρφωσης οικοπέδου δωρεάς αποθανόντος Σπυρίδωνα Θωμάτου – Γεννατά στην οδό Πλάτωνος στο Ληξούρι με Κ.Α. Κτηματολογίου 250371327002

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση παράτασης των έργων:

Α) «Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο Δήμο Κεφαλλονιάς – Β΄Φάση»

Β) «Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο Δήμο Κεφαλλονιάς – Δ΄Φάση»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση αποδοχής δωρεάς ποσού για την κατασκευή ξύλινης κλίμακας στο Φισκάρδο , υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλλονιάς – Ιθάκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 Ν. 3463 /2006 – Τροποποίηση προϋπολογισμού (αριθμ. 296/15 απόφαση Δ.Λ.Τ.).

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κος Γ. Τζωρτζάτος

 1. Ανάκληση της αριθμ 227/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί προσωρινής παραχώρησης χρήσης του Μουσείου Ληξουρίου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ληξουρίου

ΕΙΣ:  Πρόεδρος Δ. Σ. κος Γ. Παπαναστασάτος

 1. Εισήγηση στον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων σχετικά με αριθμό αδειών υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Κεφ/νιάς για το έτος 2016

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση των αριθμ. 10/2015, 12/2015, 14/2015, 75/2015, 89/2015 και 112/2015 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας ζωής

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας άπορου δημότη.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

 1. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης χώρου στέγασης Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ληξουρίου

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Α. Μοσχονάς

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer