Την προσεχή Δευτέρα στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ με τηλεδιάσκεψη
Πολιτική
08/11/2013 | 12:16

Καλείστε στην 26η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11-11-2013 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1ο: Επικύρωση του 25oυ/25-10-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 3o:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Θέμα 9o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 10o: Έγκριση διόρθωσης της υπ. αριθμ. 673-24/15-10-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 11o: Έγκριση επιστροφής ποσού, το οποίο πληρώθηκε στη «Eurobank EFG», λόγω μη χρήσης του παραβόλου, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 12o: Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 13o: Έγκριση  πρακτικού  αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών Π.Ε. Λευκάδας   για την  διακίνηση εγγράφων και δεμάτων  προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, με ταχυμεταφορά, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της  Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας κατά το έτος 2013.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 14o: Έγκριση  πρακτικών αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών Π.Ε. Λευκάδας του έργου: «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/12/2013, με δικαίωμα της Π.Ε.Λ. για παράταση του χρόνου ισχύος της για τέσσερεις (4) ακόμη μήνες μονομερώς με τους ίδιους όρους και τιμές».
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 15o: Έγκριση και τροποποίηση νέων δρομολογίων χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης, σχολικού έτους 2013-2014, μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 16o: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, Π.Ε. Κεφαλληνίας.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 17o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ»  προϋπολογισμού  70.000,00  €  με Κ.Α. 2013ΕΠ02200000 της ΣΑΕΠ 022 (τροπ. 0 15-7-2013), Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 18o: Έγκριση  κατάρτισης των όρων, του σχεδίου  διακήρυξης και  της διεξαγωγής δημοπρασίας του υποέργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»  προϋπολογισμού  835.000,00  € σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου με Κ.Α. 2013ΕΠ02200002 της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 19o: Έγκριση  κατάρτισης των όρων, του σχεδίου  διακήρυξης και  της διεξαγωγής δημοπρασίας του υποέργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 2013»  προϋπολογισμού  779.800,00  € σε βάρος των πιστώσεων του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – 2013» με Κ.Α. 2013ΕΠ02200001 της ΣΑΕΠ 022.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 20o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες Επισκευών και Ανακαίνισης Κτηρίου Ε.Ι.Ν.»,  προϋπολογισμού 250.000,00€  με ΦΠΑ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 21o: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Ανάδοχος: Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 22o: Έγκριση  εκτέλεσης,  τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – 2013»   με Κ.Α. 2012ΕΠ0220001, της ΣΑΕΠ 022  προϋπολογισμού 355.004,61 € με το Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 23o: Έγκριση  εκτέλεσης,  τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της δημοπράτησης του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ» με Κ.Α. 2012ΕΠ0220006, της ΣΑΕΠ 022  προϋπολογισμού   63.000,00ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., Π.Ε.  Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 24o: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης 3/ 15-10-2013 (οικονομικές προσφορές) και 4/ 1-11-2013 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο «LA BOTTEGA II”- LA BOTTEGA DELLE VOCI: CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 -2013», προϋπολογισμού 43.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  με Κ.Ε. 2012ΕΠ32280016 της ΣΑΕΠ 3228.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης 1 / 4-10-2013 (δικαιολογητικά συμμετοχής), 2/ 21-10-2013 (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικές προσφορές) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των Δράσεων: 2.2 «Εργαστήριο μεταφοράς τεχνογνωσίας της μεθοδολογίας του έργου», 2.4 «Σεμινάριο διάχυσης των αποτελεσμάτων στους παραγωγούς» και 2.5 «Συνδιοργάνωση τελικού συνεδρίου», του Πακέτου Εργασίας 2 “Πληροφόρηση και Δημοσιότητα”, του Προγράμματος «BIO OLEA –Utilization of biophenols from Olea Europea products – Olives, virgin olive oil and olive mill wastewater» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 -2013», προϋπολογισμού 39.220,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 26o: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης 2 / 31-10-2013 (τεχνικές προσφορές) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη δράση με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 120.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α 23%.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 27o: Ακύρωση διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με διαπραγμάτευση, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών  του 9ου υποέργου «Μεταφορά και Διαμονή προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και λοιπών συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και εκθέσεις εξωτερικού και εσωτερικού», για τις ανάγκες του Έργου Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2013.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 28o: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης 1 / 29-10-2013 (δικαιολογητικά συμμετοχής), 2/ 29-10-2013 (τεχνικές προσφορές) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής για την υλοποίηση των δράσεων του έργου “SMARTCUL2RE -Valorization of new media for the promotion and enhancement of cultural resources in the cross – border area”» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007 -2013».
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 29o: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης 1 και 2 (δικαιολογητικά συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής και Ανάδειξης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας».
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 30o: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης 3 / 07-11-2013 (οικονομικές προσφορές) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίησης της δράσης 2.1. «Προβολή» του Πακέτου Εργασίας 2 «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» του Προγράμματος «BIO OLEA-Utilization of biophenols from Olea Europea products-Olives, virgin olive oil and olive mill wasterwater”που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013» προϋπολογισμού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 31o: Έγκριση  έκδοσης Χρηματικών Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Θέμα 32o: Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Παρακαλείστε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Ειρήνη Διαμάντη) στο τηλέφωνο 26613 62190.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟIK. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Μόσχου Αιμιλία
2. Καρύδης Δημήτριος                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΠΥΡΟΥ
3. Γρουζή Τζόγια
4. Σκληρός Δημοσθένης
5. Κορφιάτης Ιωάννης
6. Πουλιέζος Δημήτριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Μακρή Αμαλία
2. Καββαδά Μαρία
3. Κοντός Βασίλειος
4. Μπάστας Βασίλειος
5. Φόρτες Γεράσιμος
6. Κλουδάς Δημήτριος

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer