Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19-02-2014 και ώρα 12:00
Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή με τηλεδιάσκεψη
Πολιτική
17/02/2014 | 13:50

Καλείστε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19-02-2014 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1ο: Επικύρωση του 3oυ/10-02-2014 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 3o:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Θέμα 9o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 10o: Έγκριση τροποποίησης όρου του σχεδίου διακήρυξης Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τo 6o υποέργο της πράξης  Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2015, με τίτλο «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ι.Ν» όπως εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή των Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 11o: Έγκριση προσθήκης δρομολογίου για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Θέμα 12o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Θέμα 13o: Έγκριση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών  έτους 2014 για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Θέμα 14o: Έγκριση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαιοειδών για το έτος 2014 για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ζακύνθου, τις υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Θέμα 15o: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 67-03/10-02-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ΚΑΕ  για την διάθεση πίστωσης του έργου της καταπολέμησης κουνουπιών και τρωκτικών για το έτος 2014, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Θέμα 16o: Έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, προϋπολογιζομένης αξίας εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€ 70.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – έγκριση όρων διακήρυξης.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 17o: Έγκριση διόρθωσης της υπ’ αριθμ. 879-29/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 18o: Έγκριση  κατάρτισης των όρων, του σχεδίου  διακήρυξης και  της διεξαγωγής    δημοπρασίας του  υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ – ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ – ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ»  προϋπολογισμού  435.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – 2013» με Κ.Α. 2013ΕΠ02200001 της ΣΑΕΠ 022.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 19o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου (2) «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΙΔ΄), ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΑΛΥΚΩΝ», Προϋπολογισμού: 4.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), της Πράξης «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ ‘‘215386’’.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 20o: Απόφαση επί της από 31-01-2014 ΟΧΛΗΣΗΣ του αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 22.300.000,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 21o: Έγκριση  κατάρτισης των όρων, του σχεδίου  διακήρυξης και  της διεξαγωγής    δημοπρασίας του έργου: «ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ & Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  προϋπολογισμού  538.111,48  € με Άριθμ. Έργου 2008ΣΕ07030005 της ΣΑ Ε0703, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 22o: Έγκριση  κατάρτισης των όρων, του σχεδίου  διακήρυξης και  της διεξαγωγής  δημοπρασίας του  υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ»  προϋπολογισμού  400.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – 2013» με Κ.Α. 2013ΕΠ02200001 της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 23o: Έγκριση  κατάρτισης των όρων, του σχεδίου  διακήρυξης και  της διεξαγωγής δημοπρασίας του  υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ»  προϋπολογισμού  120.000,00  € σε βάρος των πιστώσεων του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – 2013» με Κ.Α. 2013ΕΠ02200001 της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 24o: Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 25o: Έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας, σχολικού έτους 2013-2014.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 26o: Έγκριση του από 12/02/2014 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 38 του Π.Ε. 118/2007 και του άρθρου 4 του Ν.3886/2010, για το έτος 2014, του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού (Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Μηχανογράφηση και Είδη Πληροφορικής) για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας, προϋπολογισμού Εβδομήντα χιλιάδων Εφτακοσίων Είκοσι Πέντε ευρώ (70.725,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 27o: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη εργολάβων εργασιών ψεκασμού δακοκτονίας έτους 2014 στην Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 28o: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2014 στην Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 29o: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τον Επαναληπτικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο της πράξης: «Εξοπλισμός και Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης» την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Στολών», Π.Ε. Κεφαλληνίας.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Παρακαλείστε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Ειρήνη Διαμάντη) στο τηλέφωνο 26613 62190.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟIK. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Μόσχου Αιμιλία
2. Καρύδης Δημήτριος                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΠΥΡΟΥ
3. Γρουζή Τζόγια
4. Σκληρός Δημοσθένης
5. Κορφιάτης Ιωάννης
6. Πουλιέζος Δημήτριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Μακρή Αμαλία
2. Καββαδά Μαρία
3. Κοντός Βασίλειος
4. Μπάστας Βασίλειος
5. Φόρτες Γεράσιμος
6. Κλουδάς Δημήτριος

thlediaskepsh

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia