Θα γίνει συζήτηση για τις απεντάξεις έργων από το ΕΠΕΡΑΑ (πχ. Βιολογικός Αγίας Ευφημίας) στον τομέα του περιβάλλοντος
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής περιβάλλοντος της κεντρικής Ένωσης Δήμων ο Μάρκος
Πολιτική
14/01/2013 | 17:11

Συνεδριάζει την Τρίτη 15-1-2013 η Επιτροπή περιβάλλοντος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνονται προτάσεις για την μεταρρύθμιση του συστήματος χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας, δυνατότητες για χρηματοδότηση Δήμων, μέσω συμφώνου Δημάρχων κλπ.

Επί πλέον θα γίνει συζήτηση για  τις απεντάξεις  έργων από το ΕΠΕΡΑΑ ( πχ. Βιολογικός Αγίας Ευφημίας), θέματα συγχωνεύσεων ΔΕΥΑ, ΦΟΔΣΑ ,παρατάσεις οικ. Αδειών  και  για άλλα θέματα αυτοδιοίκησης, στον τομέα του περιβάλλοντος.

Στην επιτροπή, της οποίας πρόεδρος  είναι ο Δήμαρχος Λαμίας κ. Κοτρωνιάς,  μετέχει σαν μέλος ο Δημοτικός σύμβουλος και επί κεφαλής της  παράταξης κ. Μάρκος  Κοτσιλίνης.

Όπως είναι γνωστό και σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής και ειδικά στη συνεδρίαση στη Χίο στα μέσα Ιουλίου 2012 είχαμε θέσει με έμφαση το θέμα των επικείμενων απεντάξεων έργων των Δήμων και των ΔΕΥΑ που είχαν ενταχθεί στο «Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013.

Στην ίδια κατεύθυνση είχαμε πραγματοποιήσει κοινές τεχνικές συσκέψεις με την Επιτροπή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και τη ΠΕΤΑ Α.Ε.

Η ΠΕΤΑ δε στα πλαίσια και της σχετικής προγραμματικής σύμβασης που έχει με τη ΚΕΔΕ για την υποστήριξή της στα θέματα του ΕΣΠΑ και της συμμετοχής των εκπροσώπων της στις Επιτροπές παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων παρουσίασε μία τεκμηριωμένη έκθεση για την κατάσταση που βρίσκονται τα έργα περιβάλλοντος της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Ακολούθησε μία συνάντηση με το προϊστάμενο και στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ για την οποία έχουμε ενημερώσει με σχετικό σημείωμα και το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ στις 12/11/2012 ακολούθησε η αναμενόμενη ανάκληση αποφάσεων ένταξης πράξεων.

Συγκεκριμένα με τη υπ’ αριθμ. 126367/21-12-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (και έχοντας την αρμοδιότητα του ΕΠΠΕΡΑΑ) κ. Σωκράτη Αλεξιάδη ανακαλούνται (27) έργα αποχέτευσης με τελικούς δικαιούχους Δήμους, ΔΕΥΑ κ.α.

Η αιτιολογία της απένταξης εστιάζεται σύμφωνα με την απόφαση:

α) στην ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των υπερδεσμεύσεων (overbooking) και την εξυγίανση του προγράμματος ώστε να μην επιβαρυνθεί το ΠΔΕ της χώρας με αμιγώς εθνικούς πόρους για τη χρηματοδοτική τους κάλυψη.

β) στο γεγονός ότι δεν θεωρούνται οι πράξεις αυτές απαραίτητες σε σχέση με τις ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας έναντι στην Ε.Ε. στο τομέα του Περιβάλλοντος (οικισμοί Γ’ προτεραιότητας σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ).

γ) στο ότι δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες υλοποίησής τους και δεν έχουν λάβει προέγκριση δημοπράτησης για κανένα υποέργο τους.

Παρά το γεγονός ότι η εμφανιζόμενη αιτιολογία βασίζεται σε μία λογική προσέγγιση επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Για υπερδέσμευση πόρων του προγράμματος αυτοί που σίγουρα δεν έχουν καμία ευθύνη είναι οι φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Αντίθετα ανταποκρίθηκαν στις σχετικές προσκλήσεις, δαπανώντας για τη προετοιμασία των υποβαλλόμενων πράξεων πολύτιμους πόρους υποσχόμενοι τη βελτίωση των υποδομών και την αναπτυξιακή προοπτική στη περιοχή εφαρμογής των πράξεων αυτών. Σήμερα μένουν έκθετοι στις τοπικές κοινωνίες.

  1. Εμφανίζεται μία ασυνέχεια και αναξιοπιστία της διοίκησης η οποία εντάσσει έργα το Μάρτιο του 2012 και τα απεντάσει το Δεκέμβριο του 2012 όταν στο διάστημα αυτό έχουν μεσολαβήσει (2) εκλογικές αναμετρήσεις και σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία και τη διοίκηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη πρόοδο υλοποίησής τους.
  2. Το γεγονός ότι δεν έχουν λάβει προεγκρίσεις δημοπράτησης δεν βαρύνει τους φορείς της Αυτοδιοίκησης –παρά τις αδυναμίες που τυχόν έχουν εμφανίσει και οι υπηρεσίες των Δήμων και των ΔΕΥΑ- αλλά κύρια για να μην πούμε αποκλειστικά της μονάδα Γ της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.

Έχει δε αναφερθεί από πολλούς Δήμους η δυσκολία συνεργασίας με τη συγκεκριμένη μονάδα και η αδικαιολόγητη «βασανιστική» (και σκόπιμη;) καθυστέρηση στις προεγκρίσεις δημοπράτησης.

  1. Η θετική αξιολόγηση και ένταξη των πράξεων αυτών σημαίνει ότι ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη η σκοπιμότητα και αναγκαιότητα των προτεινόμενων πράξεων παρ’ ότι δεν αφορούσαν οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας.

Κατόπιν τούτου εκτιμούμε ότι το ελάχιστο που θα πρέπει ν’ απαιτήσουμε για τις συγκεκριμένες πράξεις είναι η ένταξή τους σε ένα ειδικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ωρίμανσή τους και δέσμευση ότι θα είναι τα πρώτα έργα που θα ενταχθούν χρηματοδοτικά στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 υπό το πρίσμα των προτεραιοτήτων και περιορισμών που τυχόν τεθούν από την εξειδίκευση της εφαρμογής του.

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer