Του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016
Παράταση υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα “Εγκατάσταση νέων γεωργών”
Οικολογία
28/12/2016 | 14:53

Η Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι σύμφωνα με το αρ.πρωτ.112298/45742/22-12-16 έγγραφο της ΔΑΟΠ  υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων η 2η Τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 Απόφασης «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση νέων γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016», σύμφωνα με την οποία:

α) Ως περίοδος για την απόκτηση ονόματος και κωδικού χρήστη για καταχώρηση αίτησης στήριξης – φακέλου υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως και 23-12-2016. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 23-12-2016.

β) Ως περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως και 31-12-2016.

γ) Ως περίοδος έγκρισης αυτών ορίζεται η μετά την 16-1-2017 περίοδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στo Κεφάλαιο Γ.

δ) Εγγεγραμμένοι υποψήφιοι στο ΠΣΚΕ που αδυνατούν να οριστικοποιήσουν την αίτηση στήριξης στο υπομέτρο 6.1 με υπαιτιότητα του ΠΣΚΕ, πριν την κρίσιμη ημερομηνία για την επιλεξιμότητά τους, έχουν το δικαίωμα να οριστικοποιήσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους χωρίς συνέπειες, μέχρι τις 31-12-2016. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή να έχουν ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της κρίσιμης για την επιλεξιμότητά τους ημερομηνία.

ε) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων δηλ από 2/1/17 έως 16/1/17 οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν εις διπλούν(πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στην υπηρεσία μας λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Πληροφορίες κα ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, κος ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia