Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του Κληροδοτήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Οικονομικό βοήθημα από το Κληροδότημα Αντύπα
Κοινωνία
30/09/2016 | 09:38

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας», σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του ( Φ.Ε.Κ.815/1.11.1994 άρθρο 2 § α και ζ ) και των άρθρων 2 και 56 § 1 του Ν. 4182/2013, θα χορηγήσει οικονομικά βοηθήματα ως εξής:

  1. Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί ανέρχεται σε 10.000€  (δέκα χιλιάδες ευρώ).

(10.000 €) για το έτος 2016*

  1. Θα χορηγήσει χρηματικό ποσό ύψους 400,00€ σε 25 (είκοσι πέντε) αναξιοπαθούσες οικογένειες/ φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων τρεις φοιτητές (ένας από κάθε Τμήμα) του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων που εδρεύει στην Κεφαλονιά.
  1. Η βεβαίωση των οικογενειών αυτών θα γίνει και από την Υπηρεσία Πρόνοιας Ν.

Κεφαλληνίας και από τις Γραμματείες των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι.

* Το ποσό αυτό δύναται να προσαρμοστεί ανάλογα με τα ταμιακά διαθέσιμα του Κληροδοτήματος.

*   Κάθε οικονομικό βοήθημα χορηγείται άπαξ και μόνο για το 2016

Προϋποθέσεις:

Ο αιτών/αιτούσα πρέπει:

Να είναι μόνιμος κάτοικος Κεφαλονιάς. Να είναι γραμμένος στο Μητρώο ή Δημοτολόγιο του Δήμου. Προκειμένου για τους φοιτητές: να είναι εγγεγραμμένος/η στο Τμήμα από το 1ο έως και το 7ο εξάμηνο σπουδών και να έχει υπογεγραμμένο ενοικιαστήριο συμβόλαιο για οικία ευρισκόμενη στην Κεφαλονιά.

Τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι της Κεφαλονιάς όσο και φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων να έχουν ανάγκη οικονομικής βοήθειας.

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα και μέχρι  την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 στην Γραμματεία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, στην οδό Κ. Βεργωτή 5 στο Αργοστόλι. Τηλ: 26710-22524, Fax: 26710-22505), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο/η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, είτε στέλνονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Γραφείο του Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας», Διεύθυνση: Κ. Βεργωτή 5, 28100 Αργοστόλι

( ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας 19-10-2016 ) .

Το κείμενο της προκήρυξης έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος:

www.klirvaglianos.gr

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του Κληροδοτήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η  Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer