Οι διαλέξεις ξεκινούν την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου σε Κεφαλονιά και Λευκάδα.
Ξεκινούν τα Σεμινάρια για την Επτανησιακή Διατροφή σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα
Κοινωνία
21/01/2014 | 14:46

Υπενθυμίζουμε ότι το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει τον δεύτερο κύκλο του Σεμιναρίου για την Επτανησιακή Διατροφή.
Οι διαλέξεις ξεκινούν την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου σε Κεφαλονιά και Λευκάδα και το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στη Ζάκυνθο.
Το εξαήμερο Σεμινάριο είναι δωρεάν και απευ¬θύνεται σε τοπικούς εστιάτορες και γενικότερα επαγγελματίες του χώρου της εστίασης.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου προβλέπεται η δη¬μιουργία Σήματος Παραδοσιακής Κουζίνας, το οποίο θα αποδίδεται σε τοπικούς εστιάτορες που, αφού έχουν παρακολου-θήσει τα σχετικά σεμινάρια, θα ακολουθούν τις παραδοσιακές συνταγές, χρησιμοποιώντας τοπι¬κά προϊόντα.
Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρα¬κολούθησης επικυρωμένη από το Τμήμα Τεχνολογί¬ας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη στον κεντρικό ιστότοπο του Ιδρύματος, από όπου και μπορείτε να την κατεβάσετε.

http://www.teiion.gr/images/stories/diafora/aitisi_simmetoxis_1.doc

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής:
•    Κεφαλονιά: Στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (09:00-14:00) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: akorsian@teiion.gr
•    Ζάκυνθος: Στη Γραμματεία του Τμήματος Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (09:00-14:00) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: alexandra_ntouzevic@yahoo.gr
•    Λευκάδα: Στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (09:00-14:00) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram_dep@teiion.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανδρέας Βιτωράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής (e-mail: a.vitoratos@yahoo.com, τηλ. 697 2811446)

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

tei

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer