Για την άμεση καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν τα νοικοκυριά του νησιού από τις πλημμύρες της 25ης Σεπτεμβρίου, η υπηρεσία Πρόνοιας συγκρότησε άμεσα μικτά κλιμάκια για τη διενέργεια αυτοψιών.
Ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών τα ειδικά κλιμάκια του Δήμου
Κοινωνία
27/09/2015 | 09:35

Για την άμεση καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν τα νοικοκυριά του νησιού από τις πλημμύρες της 25ης Σεπτεμβρίου, η υπηρεσία Πρόνοιας συγκρότησε άμεσα μικτά κλιμάκια για τη διενέργεια αυτοψιών.
Οι αυτοψίες ξεκίνησαν ήδη από το Σάββατο 26ης Σεπτεμβρίου στη Δημοτικές Ενότητες Σάμης, Αργοστολίου και Πυλαρέων.
Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα διενεργηθούν αυτοψίες σε νοικοκυριά στις Δημοτικές Ενότητες Παλικής, Αργοστολίου και Σάμης.
Οι πολίτες, στις κύριες κατοικίες των οποίων έχει καταστραφεί ο εξοπλισμός της οικοσκευής τους μπορούν να αιτηθούν τη διενέργεια αυτοψίας από μικτό κλιμάκιο της υπηρεσίας Πρόνοιας με του ακόλουθους τρόπους:
1) Δηλώνοντας τα στοιχεία τους και τα στοιχεία του ακινήτου καθώς και τις ζημιές οικοσκευής στην τηλεφωνική γραμμή 26710 26342, από τις 10.00 π.μ. έως τις 7.00 μ.μ. καθημερινά. Τα αιτήματα διαβιβάζονται υπηρεσιακά στην Υπηρεσία Πρόνοιας η οποία θα μεριμνήσει για την εξέτασή τους
2) Συμπληρώνοντας αίτηση στην έδρα της Υπηρεσίας Πρόνοιας στο Αργοστόλι, Κτήριο Ξενία, από τις 8.00 έως 15.00. Τηλέφωνο 26710 22506
Κάθε νοικοκυριό στο οποίο διενεργείται αυτοψία παραδίδονται από το μικτό κλιμάκιο:
1) Αίτηση προς συμπλήρωση
2) Υπεύθυνη Δήλωση προς υπογραφή
3) Λίστα δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομισθούν
Όσοι συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στην κατοικία τους έχει ήδη διενεργηθεί αυτοψία, μπορούν να τα υποβάλουν:
• είτε στην έδρα της Υπηρεσίας Πρόνοιας
• είτε στα κατά τόπους ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας που διαμένουν.
Τα έγγραφά τους συγκεντρώνονται στην υπηρεσία Πρόνοιας, διασταυρώνονται με τις αυτοψίες των κλιμακίων, ομαδοποιούνται και αποστέλλονται οι σχετικές λίστες στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να διατεθούν από την κεντρική κυβέρνηση οι σχετικές πιστώσεις στο Δήμο Κεφαλλονιάς και να κατατεθούν στη συνέχεια τα χρηματικά βοηθήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Τονίζεται ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Π2/οικ./2673/29-8-2001 παρ. 12 εδ. 3α (ΦΕΚ 1185/Β/2001, η Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου ασκεί την κρατική αρμοδιότητα της καταγραφής των ζημιών της οικοσκευής των κύριων κατοικιών, συγκεντρώνει τα κατά το νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους πολίτες και αποστέλλει συγκεντρωτικό αίτημα προς το Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το σύνολο των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων προς τα νοικοκυριά που τηρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης βοηθήματος.
Το χρηματικό βοήθημα έχει στόχο την οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών (πρώτες κατοικίες και όχι δευτερεύουσες ή εξοχικές) που έχουν υποστεί ζημιές στην οικοσκευή της κατοικίας αυτής είτε χρήζουν απλών επισκευαστικών εργασιών.
Επισημαίνεται ότι το χρηματικό βοήθημα έχει προνοιακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αποζημίωση της αποτίμησης του κόστους των ζημιών. Άλλωστε το ύψος του βοηθήματος δεν εξαρτάται από το κόστος των ζημιών αλλά από το μέγεθος των μελών του νοικοκυριού, την επιφάνεια της πρώτης κατοικίας και από τον βαθμό ζημιάς όπως εκτιμάται από το κλιμάκιο αυτοψιών (Α ή Β ή Γ).
Όπως ρητώς αναφέρει η ΚΥΑ 2673/2001 η ενίσχυση είναι καθαρά κοινωνικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α’ 269/24.12.2014) Άρθρο 38:
Οι οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και βοηθήματα που προβλέπονται στην ΚΥΑ 2673/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1185) στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, σε σεισμόπληκτους, πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς κ.λπ. που καταβάλλονται στους πολίτες δικαιούχους ή στους φορείς από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΦ 3320, μέσω των Δήμων ή των Περιφερειών, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με οφειλές των Δήμων ή των Περιφερειών αυτών προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλους τρίτους.

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer