Ο κύριος σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στα θέματα αγροδιατροφής, καλύπτοντας κύρια και επίκαιρα θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας και μεταποίησης τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευση
Θερινό Σχολείο για την Τοπική Αγροδιατροφική Παραγωγή στο ΤΕΙ
Κοινωνία
26/06/2014 | 20:05

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει από την 1η έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2014, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, Θερινό Σχολείο με θέμα:

Τοπική Αγροδιατροφική Παραγωγή

Ο κύριος σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στα θέματα αγροδιατροφής, καλύπτοντας κύρια και επίκαιρα θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας και μεταποίησης τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης. Μέσω του Θερινού Σχολείου επιδιώκεται οι συμμετέχοντες –ως καταρτισμένα μέλη του εργατικού δυναμικού που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης γεωργικών προϊόντων/τροφίμων– να συμβάλουν στην αναβάθμιση του αγροδιατροφικού τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ κ.λπ. που σχετίζονται με θέματα παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων/τροφίμων.
 2. Επιχειρηματίες από τον χώρο παραγωγής και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων/τροφίμων με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.
 3.  Εκπαιδευτικούς Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες συναφείς προς τα θέματα αγροδιατροφής.
 4. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με ευρύτερο υπόβαθρο στη γεωπονική επιστήμη, στα συστήματα παραγωγής και διαχείρισης αγροτικών προϊόντων, στις περιβαλλοντικές επιστήμες και τις επιστήμες τροφίμων.
 5. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 • Ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις στα ακόλουθα ευρύτερα γνωστικά πεδία: γεωπονίας, βιολογίας, κτηνιατρικής, χημείας, φυτικής ή ζωικής παραγωγής και επιστήμης τροφίμων.
 • Θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Για τους συμμετέχοντες μη κατοίκους Κεφαλονιάς προβλέπεται επιδότηση της διαμονής τους κατά 50% και έως 25,00€ ανά ημέρα.
 • Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου ανέρχεται στις σαράντα (40) ώρες, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε επτά (7) ημέρες, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου.
 • Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31/07/2014 (ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 31η Ιουλίου 2014).
 2. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:

ü  Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου : http://www.teiion.gr

ü  Από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης στη διεύθυνση: Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ.Κ. 28 100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

 1. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων:

ü  Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 14:30, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης στη διεύθυνση: Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ.Κ. 28 100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

ü  Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη “Για το Θερινό Σχολείο στην Τοπική Αγροδιατροφική Παραγωγή”, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 31η Ιουλίου 2014.

ü  Διαδικτυακά στο e-mail: spytro@gmail.com

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών: Αίτηση υποψηφίου και αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ.

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του Θερινού Σχολείου.

Πληροφορίες:

κ. Νικόλαος Μαλισιόβας, τηλ. 6945376444, e-mail: nikmalis@teiep.gr

κα Ειρήνη Κατσαλήρου, τηλ. 6982799360 ή 26710-26270, e-mail: ekatsal@teiion.gr

κα Ελένη Μαλισσιόβα, τηλ. 6945944992, e-mail: malissiova@teilar.gr

κ. Σπύρος Τρουμπέτας, τηλ. 6977782577, e-mail: spytro@gmail.com

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer