Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει από τις 3 έως τις 10 Ιουλίου 2014, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, Θερινό Σχολείο με θέμα: Κοινωνική Οικονομία.
Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία
Κοινωνία
16/06/2014 | 17:50

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει από τις 3 έως τις 10 Ιουλίου 2014, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, Θερινό Σχολείο με θέμα:
Κοινωνική Οικονομία
Ο κύριος σκοπός του Σχολείου είναι να καταρτίσει τους συμμετέχοντες ως προς τα εξής:
1. Βασικές έννοιες και αρχές της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
2. Μακροοικονομικές προσεγγίσεις: κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
3. Επιχειρησιακά προγράμματα και εφαρμογή
4. Ανθρώπινο δυναμικό – Διαχείριση αλλαγής
5. Κοινωνική Έρευνα- Κοινωνικό Μάρκετινγκ
6. Ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση – Χαρακτηριστικά του κοινωνικού επιχειρηματία
7. Μελέτες περίπτωσης – Case studies
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
1. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με ευρύτερο υπόβαθρο Κοινωνικής Οικονομίας, Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναζήτηση πόρων, Μάρκετινγκ, Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού, Ποιότητα, Τοπική Κοινωνία.
2. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

• Για τους συμμετέχοντες μη κατοίκους Κεφαλονιάς προβλέπεται επιδότηση της διαμονής τους κατά 50% και έως 25,00€ ανά ημέρα.
• Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 20 Ιουνίου 2014
2. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:
• Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου: http://www.teiion.gr/images/stories/pdf/therinasxoleia/aitisi_therino_sxoleio_2014.doc
• Από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης στη διεύθυνση: Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ.Κ. 28 100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
3. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων :
• Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 14:30, από την έδρα της Κεντρικής Διοίκησης στη διεύθυνση: Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ.Κ. 28 100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
• Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη “Για το Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία”, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 20ή Ιουνίου 2014.
• Διαδικτυακά στο e-mail: spytro@gmail.com

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.
Πληροφορίες:
κ. Τρουμπέτας Σπύρος, τηλέφωνο: 6977 782577, spytro@gmail.com

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer