Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για εννέα μήνες (με δυνατότητα παράτασης) εξασφαλίζει σε 15.000 άνεργους άνω των 50 ετών το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.
Εργασία σε εταιρείες για 15.000 ανέργους πάνω των 50 ετών
Κοινωνία
26/02/2016 | 10:49

Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για εννέα μήνες (με δυνατότητα παράτασης) εξασφαλίζει σε 15.000 άνεργους άνω των 50 ετών το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Τους ανέργους θα υποδείξει στις επιχειρήσεις ο ίδιος ο Οργανισμός, μέσα από το μητρώο των μακροχρόνια ανέργων που διατηρεί (άρα δεν χρειάζεται η υποβολή αίτησης), ενώ οι εταιρείες που θα προσλάβουν τους ωφελούμενους θα επιδοτηθούν με το 50% του μηνιαίου μισθού και των εργοδοτικών εισφορών και έως 500 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο το μήνα.

Στο πρόγραμμα, συνολικού προυπολογισμού 60 εκατ ευρώ, προστέθηκαν 5.000 ωφελούμενοι, ενώ μειώθηκε ο χρόνος της επιχορήγησης κατά 6 μήνες, σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας, καθώς επιδιώκεται να στηριχθούν όσοι περισσότεροι άνεργοι από τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, που αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Οι δικαιούχοι θα έχουν σχέση πλήρους απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη, ενώ θα μπορούν να εργαστούν για ένα επιπλέον εννιάμηνο (πέραν των αρχικών εννέα μηνών), εφόσον η επιχείρηση τους το ζητήσει. Βασική προυπόθεση είναι η συμμετέχουσα επιχείρηση να αναλάβει τη δέσμευση να μη μειώσει τις θέσεις εργασίας, ούτε να αλλάξει το καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού τους σε όλο το διάστημα της επιχορήγησης και για ένα τρίμηνο μετά τη λήξη του προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν επιχειρήσεις συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και κατά το προηγούμενο 12μηνο δεν είχαν προβεί σε μειώσεις προσωπικού. Το πλήθος των εργαζομένων της κάθε επιχείρησης θα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών) μέσα στις οποίες συνυπολογίζεται και το προσωπικό με σχέση μερικής ή εποχικής απασχόλησης.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) την αίτηση υπαγωγής που θα αναρτηθεί– εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer