«Θεωρώντας ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις ή προθέσεις, είναι μάλλον βεβιασμένες, καλούμε όπως προβείτε σε άμεση αναθεώρηση και άρση των αποφάσεων σας».
Επιστολή του αντιπεριφερειάρχη για το κλείσιμο των Τελωνείων
Πολιτική
28/01/2012 | 13:15

Κύριοι,

Με αφορμή την υπ.αρίθμ. Δ6Β 1168860 ΕΞ2011 απόφασή σας περί αναστολής της λειτουργίας του Τ.Τ.Γ Σάμης Κεφαλονιάς-η οποία και μας εξέπληξε δυσάρεστα- αλλά και την ανάλογη για το Τελωνειακό Σταθμό Ιθάκης οφείλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής:
•    Με παλαιότερη απόφασή σας ανεστάλη η λειτουργία των Τελωνειακών Σταθμών στο Φισκάρδο και στον Πόρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Τ.Τ.Γ Σάμης, να ενσωματώσει στις αρμοδιότητές του, την εξυπηρέτηση των τουριστών και την επιτήρηση των ανωτέρω λιμένων, πέραν του καθεαυτού εποπτικού ρόλου του στην ευρύτερη περιοχή της Σάμης, η οποία σημειωτέον, χαρακτηρίζεται από αυξημένη διακίνηση επισκεπτών. Ως συνέπεια αυτού, η μη λειτουργία και του Τ.Τ.Γ Σάμης θα απορυθμίσει τον οργανωμένο και αποτελεσματικό έλεγχο όλων των παραπάνω λιμένων με σαφώς πολύ αρνητικές επιπτώσεις προς όλους.
•     Η Ιθάκη δε, η οποία διαδικαστικά δεν δύναται να εξυπηρετηθεί επαρκώς από κάποιο άλλο Τελωνειακό σταθμό εκτός νήσου, με την παύση λειτουργίας του εκεί τελωνείου, πρόκειται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα ελέγχου και επιτήρησης, γεγονός, που θα θέσει σε αμφισβήτηση την ασφάλεια και αξιοπιστία των λιμένων της, με ότι αντίκτυπο ενέχει αυτό .
•    Την δύσκολη περίοδο που διανύουμε οφείλουμε να αξιοποιούμε τους ελάχιστους διαθέσιμους πόρους που διαθέτουμε με σύνεση και κατάλληλο σχεδιασμό και να περιορίζουμε έξοδα, περιττά που δεν εξυπηρετούν το όραμα μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Στην βάση αυτή οφείλουμε να διατηρούμε τις υφιστάμενες υποδομές και δει τα λιμάνια που στηρίζουν την παρουσία και την δυναμική μας στον χώρο του τουρισμού, καθρεφτίζουν την πρόοδο και τον πολιτισμό μας και συνιστούν θεμέλιο της ανάπτυξή μας, ως νησιωτικοί προορισμοί, σε όλα τα επίπεδα, σε μία κατάσταση αξιοπρεπή, οργανωμένη και ασφαλής .
•    Η αναστολή της λειτουργίας του Τ.Τ.Γ Σάμης και του Τελωνειακού Σταθμού Ιθάκης, η οποία και συνεπάγεται την καταφανή, υποβάθμιση των λιμένων που ενέπιπταν στην αρμοδιότητα εποπτείας τους και σοβαρό πλήγμα στην προς τα έξω εικόνα της περιοχής μας, είναι μια μάλλον ατυχής προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων.
•    Βασική αρχή της σωστής διαχείρισης των πόρων και του ορθολογικού και αποτελεσματικού περιορισμού των δαπανών, με μακροπρόθεσμο όφελος, είναι οι λελογισμένες ενέργειες και αποφάσεις περικοπών, τέτοιες που το όφελος τους, να είναι σημαντικά μεγαλύτερες από την αξία  και την προσφορά αυτού στο οποίο αντιστοιχούν.
•    Για την περίπτωση που εξετάζουμε είναι περισσότερο από προφανές, ότι το τίμημα και το συνδεόμενο κόστος –οικονομικό και κοινωνικό- της μη λειτουργίας  των τελωνείων στις προαναφερόμενες περιοχές, θα επέφερε περισσότερη και βαρύτερη ζημία, από το ελάχιστο όφελος που θα προέκυπτε από την παύση της λειτουργίας τους, αμαυρώνοντας σημαντικά την εικόνα των λιμένων μας αλλά και των νησιών μας συνολικά.
Θεωρώντας ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις ή προθέσεις, είναι μάλλον βεβιασμένες, χωρίς επαρκή, αναζήτηση, εξέταση και αξιολόγηση των δεδομένων της περιοχής μας, καλούμε όπως προβείτε σε άμεση αναθεώρηση και άρση των αποφάσεων σας, προτού δημιουργηθούν  επιπλέον επώδυνες καταστάσεις για τον τόπο μας.
Με εκτίμηση,
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer